Stort potentiale i automatisering for danske virksomheder

Der er et tocifret milliardpotentiale at hente, hvis danske virksomheder øger deres investeringer i nyt automatiserings- og produktionsudstyr, viser analyse fra IDA. Men selv om potentialet er stort, så tøver mange, især mindre virksomheder med at indføre ny produktionsteknologi, viser analysen.

Virksomheder kan øge produktiviteten med 18-24%

Deltagerne i undersøgelsen vurderer, at virksomhederne kan øge produktiviteten med mellem 18 og 24 %, hvis de investerer i robotter og anden produktionsteknologi, som kan effektivisere produktion og processer. Med en årlig bruttoværditilvækst i industrien på godt 230 mia. kr. i 2014, svarer det til et automatiseringspotentiale på mellem 41 og 55 mia. kr.

De mindre virksomheder tøver

Men analysen viser også at det ikke bare er lige til for virksomheder at. Mangel på tid, manglende viden om automatisering og i nogen grad mangel på kapital, er konkrete dørstoppere for adgangen til at indfri gevinsterne. Mens de større virksomheder har set fordelene – og derfor investerer – i automatisering, viser analysen, at det i høj grad er de mindre virksomheder, der tøver med investeringerne.

-Hovedgrebet for mig at se, er at øge den aktive og opsøgende rådgivning af SMV’erne. Det kan fx ske ved, at der afsættes en ambitiøs og øremærket pulje, hvorfra produktionsvirksomhederne kan få faglig rådgivning af relevant GTS institut eller privat rådgiver, siger Cornelius Olesen, formanden for IDAs erhvervs- og vækstudvalg.

Automatisering er mere end robotter

Selv om Danmark i international målestok er godt med, når det gælder automatisering, er der imidlertid ingen grund til at slække på tempoet. Nogle af de lande, som Danmark hidtil har kunnet konkurrere med takket være effektive produktionsteknologier, investerer nemlig selv massivt i robotter og automatisering i disse år.

Men øget produktivitet handler også om mere og andet end robotter. At øge produktiviteten kan i mange tilfælde også handle om at tage forholdsvis enkle metoder og værktøjer i brug. Fokus på øget oppetid i produktionen gennem systematisk stoptidsregistring er et eksempel på noget som giver basis for løbende forbedringer.

Læs hele IDA’s analyse her (PDF)