Store Støjdag tiltrak stort publikum

Da Miljøstyrelsens Referencelaboratoriums afholdt ”Store Støjdag” var omkring 135 personer mødt op for at høre om den nyeste viden indenfor støjmålinger og – beregninger. DELTA – en del af FORCE Technology har siden 1977 været Referencelaboratorium. 

Det betyder, at DELTA – en del af FORCE Technology på Miljøstyrelsens vegne skal sikre kvaliteten af laboratoriearbejdet inden for støj og vibrationer i det eksterne miljø.

Deltagerne til konferencen var fortrinsvis personer, der til dagligt arbejder med støj i omgivelserne enten som sagsbehandlere hos myndighederne eller som konsulenter for de virksomheder, der skal have kortlagt og eventuelt reduceret støjen i omgivelserne

Og ikke mindst var udstillere mødt talrigt op for at præsentere deres produkter og nyheder.

Stor variation i indlæggene

Sædvanen tro var der stor variation i indlæggene. Deltagerne kunne bl.a. høre om:

  • Støj fra skydebaner – særligt en række nye undersøgelser udført af DELTA – en del af FORCE Technology og SWECO, om hvor meget haglgeværer støjer i omgivelserne.
  • Dækstøj – en særlig indsigt i den nye EU-mærkningsordning, som betyder, at dækproducenter skal mærke deres dæktyper med angivelse af, hvor meget de enkelte dæktyper støjer.
  • Foreløbige resultater af den 24. sammenlignende støjmåling, der er gennemført i 2018. De sammenlignende støjmålinger udgør en round robin test, som er obligatorisk for alle godkendte laboratorier, der enten er akkrediteret eller beskæftiger certificerede personer til ”Miljømåling – ekstern støj” eller “Miljømåling – trafikstøj”

Desuden blev deltagerne ajourført med nyt fra Certificeringsordningen og nyt fra Miljøstyrelsen.

Sidst på dagen var der debat med oplæg og spørgsmål fra forsamlingen om bl.a. bygge- og anlægsstøj og den nye vindmøllebekendtgørelse, som netop har været i høring.

Læs mere

Foto: Jason Rosewell on Unsplash