krisetid

Store potentialer i innovationsstrategien

Pressemeddelelse fra GTS-foreningen

Innovationsstrategien kan blive et stort plus for de små og mellemstore danske virksomheder. Men det kræver, at diskussionerne om, hvordan vi bedst tackler samfundsudfordringerne bliver konkrete og nærværende. Der skal holdes fokus på, at SMV’erne udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv, og det vil GTS arbejde for, at der bliver.

Nu er den her endelig den længe ventede innovationsstrategi. Og var den så værd at vente på? Ja, i det store og hele, mener GTS-foreningen, der dog samtidig understreger, at det er helt centralt, at innovationsstrategien også bliver til gavn for innovationen og væksten blandt de små og mellemstore danske virksomheder:

–      Det er særdeles positivt med en ny ambitiøs innovationsstrategi, der ønsker at skabe sammenhæng i hele indsatsen. Det er en spændende idé med samfundspartnerskaber om fokuserede indsatser, men det er afgørende, at de små og mellemstore danske virksomheder kan se sig selv som en del af partnerskabsideen og dermed får lyst til at deltage. De skal tænkes med ind i de nye partnerskaber fra start, og det vil GTS arbejde for, at de bliver, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Med en sammenlægning af Rådet for Teknologi og Innovation (RTI), Strategisk Forskningsråd og Højteknologifonden lægger den nye innovationsstrategi op til en mere gennemsigtig rådsstruktur. Det er endnu usikkert hvilke konsekvenser, det vil få, da det til dels afhænger af, hvem der kommer til at sidde i det nye råd:

–      Vi kan godt følge ideen i en mere gennemsigtig rådsstruktur, hvor man sikrer, at de strategiske forskningsindsatser tager afsæt i virksomhedernes behov. Men det er afgørende, at de personer, man samler i rådet, har erfaring med og viden om behovene hos de små og mellemstore virksomheder, siger Ragnar Heldt Nielsen.

Innovationsstrategien pointerer, at GTS-indsatsen skal fastholdes og udvikles. GTS-institutterne påtager sig gerne en endnu større rolle i forhold til de små og mellemstore virksomheder:

–      GTS kan med sin nærhed til de små og mellemstore virksomheder bistå konkret med implementering af nye teknologier, og dermed spille en central rolle i forhold til at fastholde produktion i Danmark og skabe vækst og arbejdspladser, siger Ragnar Heldt Nielsen.

For yderligere information:

Kontakt Ragnar Heldt Nielsen, telefon 4516 2620.