samfundspartnerskab samfundspartnerskaber samfundspartnerskaberne

Sparker samfundspartnerskaber gang i væksten?

Af: Lia Leffland, direktør, Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) og Ragnar Heldt Nielsen, direktør, GTS – Godkendt Teknologisk Service

Er der risiko for, at de nye samfundspartnerskaber om innovation blot bliver endnu et velment forsøg på at få viden i arbejde hos virksomhederne? Eller er det en ny mulighed for at skabe en succes, der sparker gang i dansk vækst og arbejdspladser?

Regeringen forhandler netop nu om en reform af forsknings- og innovationsrådssystemet. En hjørnesten i reformen er samfundspartnerskaber om innovation, som skal sikre, at langt mere forskningsbasereret viden bliver anvendt af de danske virksomheder. Samtidig er det nye INNO+ katalog til kortlægning af indsatsområder lige på trapperne.

Der er derfor al mulig grund til at diskutere, hvordan de nye partnerskaber kan blive succesfulde – og udgøre en platform for Danmarks vækstlag af små og mellemstore virksomheder. Ikke mindst da historien desværre har vist, at selv de mest ambitiøse initiativer ikke altid får den ønskede effekt.

I GTS og ATV mener vi, at det bør være et succeskriterium for de nye samfundspartnerskaber om innovation at styrke top- og bundlinjen hos virksomhederne og at skabe nye arbejdspladser baseret på teknologi og innovation. Det store spørgsmål er, hvordan dette formål kan realiseres?

Vi mener, at det først og fremmest kræver, at der bliver taget afsæt i markedets behov med særlig fokus på behovene hos de små og mellemstore virksomheder. Hvorfor det? Fordi de små og mellemstore virksomheder har et uforløst potentiale for at skabe nye innovative produkter og flere arbejdspladser. Deres erfaring med, hvad der virker og ikke virker, bør derfor være pejlemærket for, hvordan fremtidens partnerskaber bliver indrettet.

I GTS og ATV er vi meget optagede af at bidrage til debatten om, hvordan samfundspartnerskaberne bør indrettes. Derfor har vi i fællesskab afholdt et debatseminar d. 24. september med både internationale og danske keynote speakers, der delte ud af deres erfaringer med, hvad der skal til for at få partnerskaber ud over projektstadiet. De bedste erfaringer fra seminaret vil blive samlet op og spillet ind i den igangværende debat om de nye samfundspartnerskaber.

Alle gode kræfter skal sættes ind for at gøre de nye samfundspartnerskaber til et effektfuldt redskab, der får dansk innovation og beskæftigelse tilbage på skinnerne. Hvis det bliver gjort rigtigt fra en start, er der en god mulighed for at gøre regeringens nye innovationsinitiativer succesfulde.

Dette debatindlæg blev bragt i Altinget d. 24. september