Sparegrisen er blevet digital

Når man bliver far opstår nye spørgsmål, men det er ikke altid, at det fører til nye produktideer. Men det gjorde det, da tre venner en nytårsaften for tre år siden gik i gang med at diskutere: Har det kontantløse samfund gjort den gammeldags sparegris overflødig? Og hvordan skal børn så lære at spare op? 

Af Dorthe Sjøbeck Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

Tre år senere kan de tre venner kalde sig for iværksættere med store ambitioner. Forventningen er, at den digitale sparegris ”ERNIT” kommer på markedet sidst i 2016/først i 2017, og der er så store forventninger til produktet, at de tre iværksættere har sagt deres job op for at koncentrere sig om at sælge ERNIT til børn i hele verden.

Børn lærer at spare op med ERNIT

ERNIT minder om en gammeldags sparegris, men den har tilknyttet en app, der bruges til at sende penge ned i grisens mave. Grisen registrerer, når den modtager et nyt beløb. Dermed kan børnene følge med i, hvordan opsparingen vokser.

”Inde i app’en er der en forældre- og en barnesektion. I den sidste kan barnet sætte sig nogle mål, som er ting, barnet gerne vil spare op til, og så kan fx mor, far eller bedsteforældre overføre penge til formålet. Når der bliver sat penge ind, lyser grisen. Børnene kan via en ring af lys i sparegrisens tryne følge, hvor langt der er til målet. Er ringen halvt fyldt, er barnet halvvejs, mens en fyldt ring betyder, at målet er nået”, fortæller Søren Nielsen.

Væksthus pegede på DELTA

De tre iværksættere lagde ud med at kontakte Væksthus København for at få sparring i forhold til at komme videre med deres idé. Væksthuset viste dem videre til Innovationsfonden og DELTA. ”Vores designer kendte i forvejen til DELTA, og han vidste, de havde et godt ry, og derfor tog vi straks fat i dem”, fortæller Søren Nielsen.

I efteråret 2014 blev den første prototype udviklet i tæt samarbejde med DELTA. Der var tale om en fysik hardware med lyd og med øjne, der lyste.

”Vi er selv kyndige i forhold til digitale medier, men vi har ikke haft forudsætninger for at arbejde med hardware, og her var DELTA de første, der gav os nogle værktøjer til at kunne arbejde med det”.

Den første prototype blev testet i en fokusgruppe bestående af børn. Her stod det hurtigt klart for iværksætterne, hvor meget lyd betyder.

”Vi havde ikke selv tænkt så meget over betydningen af lyde, men fokusgrupperne viste, at børn reagerer rigtig godt på lyde. Vi har derfor udviklet forskellige lyde, så når der indbetales et lille beløb, så kommer der er en kort lyd, og når der indbetales et stort beløb, så kommer der en lang lyd”.

ernitbarn

Ideen møder den virkelige verden

Søren Nielsen fortæller, at iværksættervirksomheden har sparret med DELTA under hele idéprocessen. Specielt under udviklingen af de første prototyper. Herudover validerede DELTA igennem fokusgrupperne, at børn kan bruge systemet, og at de synes, det er sjovt. DELTA har desuden fortalt om kravene til certificering, og hvad iværksættervirksomheden skal være opmærksomme på i den forbindelse.

”DELTA har også introduceret os til masseproduktion ved at vise, hvordan vi kan skalere op. Herudover vil investorer gerne vide, der er en forretningsmodel, og her har samarbejdet med DELTA været med til at validere, at der er efterspørgsel til produktet”, fortæller Søren Nilsen.

Fakta

Samarbejdet mellem DELTA og ERNIT har været finansieret af et projekt under Innovationsfonden.
En ”Kickstarterkampagne” rejste 520.000 kr.

Læs mere om ERNIT her

De tre iværksættere er:

Mads Tagel, uddannet arkitekt og tidligere indehaver af det digitale designhus Geist, tre børn.
Thomas Bjerring, uddannet marketingøkonom og tidligere creative technologist hos reklamebureauet DDB, to børn.
Søren Nielsen, udannet journalist og HD i økonomi og ledelse samt tidligere chefredaktør på Penge & Privatøkonomi, et barn.

Case bragt i performanceregnskab

Denne case har i været bragt i en kortere version i Performanceregnskab for GTS-net 2016. Du kan hente denne publikation her