Teknologisk Institut arbejder som del af en resultatkontrakt på at udbygge en kemidatabase over afgasning fra materialer i beboelse og kontorer i et digitalt værktøj, som skal være med til at skabe et sundere indeklima. 

Build 4.0 er over os og det sunde indeklima er hoppet med på teknologibølgen. Som noget helt nyt, arbejder indeklimaspecialister på Teknologisk Institut med at skabe et digitalt overblik over målte kemiske stoffer (VOC) i bygninger, ved at samle en lang række måleresultater, forekomster, koncentrationer og normalniveauer på en digital platform. Med databasen vil Teknologisk Institut kunne yde bedre, hurtigere og billigere rådgivning til byggebranchen.

Amanda Bonnerup arbejder på Teknologisk Institut og hjælper til daglig både byggebranchen og privatpersoner med et sundt indeklima.

– Kemidatabasen er et opslagsværk, som samler kemiske målinger. Lige nu arbejder vi på at udbygge databasen og datamængden, så den indeholder endnu mere information og bliver lettere at anvende. Samtidig skal det være lettere at finde sammenhæng og overblik i afgasning fra bygninger og materialer, siger Amanda Bonnerup.

Digitalisering forandrer branchen

Arbejdet med den digitale kemidatabase foregår i et såkaldt Resultatkontraktprojekt støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Projektet er en del af et større projekt, som har bredere fokus på implementering af teknologi i bygge- og anlægsbranchen – også kaldet Build 4.0.

– Det er bare et spørgsmål om tid, før rigtig mange af de processer og arbejdsgange vi kender i byggeriet i dag, bliver digitaliseret, siger Marianne Meyer Jakobsen, som er projektleder på Resultatkontrakten om Build 4.0.

På Teknologisk Institut arbejder man målrettet med flere aspekter af Build 4.0 – og det handler om at være på forkant med udviklingen, så særligt de små- og mellemstore virksomheder kan få hjælp til udvikling og implementering af Build 4.0 teknologier.

– Lige nu er der stor opmærksomhed omkring brug af data. Der er ingen tvivl om, at data fra bygninger – både i forhold til opførelse og drift – kan gavne bygge- og anlægsbranchen. Når vi ser på den digitale indeklimadatabase, så kan det give stor værdi at kunne slå et specifikt stof op og fx få svar på sammenhænge som fx kilder til afgasning, sags- og bygningstype. Samtidig kan det være interessant at bruge data til at kunne forudsige og undersøge eventuelle tendenser over tid. Vi arbejder desuden med machine learning, og er i gang med at udvikle teknologi til genkendelse af skimmeltyper, forklarer Amanda Bonnerup.

Kemidatabasen er endnu under udarbejdelse, men når den er klar, forventer Teknologisk Institut at have data fra forskellige byggematerialer – både træ, beton og tegl – tilgængelige i databasen.

Vil du vide mere? Kontakt:

Amanda Bonnerup, amab@teknologisk.dk, 7220 2449
Marianne Meyer Jakobsen, mamj@teknologisk.dk, 7220 1179