Slagtesøers dyrevelfærd skal forbedres

Dyrevelfærden for de godt 500.000 danske slagtesøer, som hvert år køres til slagterierne, skal forbedres så dyrene belastes mindst muligt under transport. Det skal ske i led af et nyt projekt med deltagelse af Teknologisk Institut, skriver GTS-instituttet i en pressemeddelelse.

Det nye projekt har deltagelse af Teknologisk Institut, Danish Crown, transportvirksomheden SPF, Vejen, og Aarhus Universitet. Via støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet skal fagfolkene her se på, hvordan forholdene for slagtesøerne, der har fået et eller flere kuld grise, kan optimeres så de udsættes for så få gener som muligt på vejen til de særlige slagterier de bliver slagtet på.

– Antallet af slagterier, som modtager søer, er faldet i Danmark, og derved er transporttiden forlænget. Slagtesøer er mere udsatte end slagtesvin pga. alder og andre svækkelser, og derfor er det oplagt at se på mulighederne for at optimere deres velfærd under transporten, siger senior projektleder Margit Dall Aaslyng fra Danish Meat Research Institute, DMRI på Teknologisk Institut.

Undersøgelse af nuværende praksis

I projektet SOTRANS skal forskerne i første omgang analysere den nuværende praksis for transporten. Her vil både svineproducenter og transportører inddrages. Herefter skal der udføres forsøg, hvor man ser på faktorer som gruppestørrelse, transporttid, klimaforhold i transportvognene, tildeling af vand under transporten, med mere.

– I undersøgelserne indgår en række forskellige typer data – for eksempel dyrenes adfærd under de forskellige faser af transportdagen, kliniske forandringer under og efter transport, klimadata, og også fysiologiske indikatorer for belastning for at finde frem til de mest hensigtsmæssige transportforhold siger seniorforsker Mette S. Herskin fra Aarhus Universitet.

Udmunder i guidelines

Den nye viden fra SOTRANS skal føre til en række guidelines for såvel landmænd som chauffører. Det skal sikre, at slagtesøer i fremtiden kan transporteres under forhold, som ikke kompromitterer deres velfærd og kvalitet. At resultaterne kan implementeres i praksis sikres gennem deltagelse af Danish Crown og SPF.