innovation

Skatteomlægninger skaber ikke nødvendigvis innovation

Af Søren Stjernqvist, adm. dir., Teknologisk Institut og formand for GTS – Godkendt Teknologisk Service

Der har i den seneste tid i pressen været kritik af, at Danmark får for lidt ud af sin investering i forskning. Der bliver bl.a. peget på, at der er brug for mere videnspredning og skattekreditter.

I GTS er vi helt enige i, at vi i Danmark skal blive langt bedre til at overføre og anvende viden, fordi det er forudsætningen for at skabe innovation og vækst. Derimod frygter vi, at generelle skatteomlægninger ikke får den ønskede effekt. Det risikerer blot at skabe aktivitet i bogholderiet og ikke i udviklingsafdelingen! Det afgørende er at sikre en moderne teknologisk infrastruktur og direkte implementering af ny viden og metoder blandt små og mellemstore virksomheder.

I GTS-nettet er en af hovedopgaverne at gøre ny teknologi og viden anvendelig for især de små og mellemstore danske virksomheder. Og det kan betale sig. Undersøgelser viser, at den samfundsøkonomiske effekt fordobles, når de offentlige investeringer i forskning, udvikling og innovation understøttes af videnspredning. Alligevel er det under 10 pct. af Globaliseringspuljen til forskning og udvikling, der indtil videre er blevet brugt til videnspredning. Det er et kæmpe problem. Det er helt afgørende for det danske samfund, at der fremadrettet bliver en bedre og mere rationel balance mellem videnopbygning og videnspredning.

Succesfuld videnspredning sker i mødet mellem viden om de muligheder teknologien tilbyder og forretningsudvikling i virksomhederne. Kreativitet og innovation skal slippes fri i de danske SMV’er, og samtidig skal det sikres, at ideerne kan føres ud i livet og implementeres i produkter. GTS er den del af vidensystemet, der er tættest på markedet. Hvert år har vi mere end 20.000 kunder. Vores placering i krydsfeltet mellem forskning og marked gør, at vi hurtigt kan skabe resultater, når det handler om videnspredning. Vi kan – og vi vil – gerne bidrage til at skabe en bedre kobling mellem investering i forskning og det udbytte, der kommer retur.