Innovation

Skal vi snart sætte gang i innovation uden for de store byer?

Af Dorthe Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

Virksomheder uden for de store byer halter efter virksomheder i de store byer, når det handler om innovation og udvikling. Spørgsmålet er, hvad der skal til før virksomheder uden for de store byer griber nye teknologiske muligheder til at skabe innovation og vækst. 

Et af tidens aktuelle spørgsmål er, hvordan vi får flere virksomheder uden for storbyerne til at arbejde med innovation. Nye initiativer er sat i gang: Landdistriktsvækstpiloter, der giver virksomheder i landdistrikter mulighed for at få tilskud til at ansætte en højtuddannet medarbejder til innovationsprojekter. En ny strategi for erhvervsklynger og innovationsnetværk, der vil give virksomheder bedre adgang til forskningsresultater og skabe større lokal vækst og udvikling. Herudover er øget regional videnspredning et af tre pligtige mål i de udviklingskontrakter, der netop er indgået mellem uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs og GTS-institutterne.

Baggrunden for den øgede opmærksomhed på regional videnspredning er, at flere undersøgelser har vist, at virksomheder uden for de store byer generelt set er mindre aktive med innovation, og at de i langt mindre grad bruger højtuddannet arbejdskraft. Blandt disse virksomheder formodes der at gemme sig en underskov af innovations- og vækstpotentiale, som det giver god mening at forsøge at få til at blomstre. Ane Buch, direktør i Håndværksrådet, er en af dem, der er optaget af, at få flere små og mellemstore virksomheder uden for de store byer i gang med udvikling, innovation og vækst:

-Vi mister udviklingsprojekter, nye arbejdspladser og et sundt lokalt økosystem af virksomheder, hvis vi ikke rækker hånden ud mod disse virksomheder og tilbyder dem viden, sparring og måske det lille skub, der skal til for, at deres ideer kan omsættes til virkelighed. Det betyder også, at uanset, hvor i Danmark du har virksomhed, skal der være let adgang til målrettet viden og sparring, men der er også brug for, at smv’erne kan blive udfordret i forhold til se muligheder i nye løsninger og nye måder at arbejde på. Lyst til innovation kommer oftest ved det inspirerende eksempel, ved at se hvordan ny viden kan komme i spil og ved mødet med engagerede, kompetente og inspirerende mennesker, der forstå virksomhedernes hverdag.

Forskningsbaseret viden skal i anvendelse

For Louise Riisgaard, chefkonsulent i Dansk Erhverv, handler det om, at vi skal blive endnu bedre til at få forskningsbaseret viden i anvendelse også blandt virksomheder uden for de store byer:

-Vi skal sikre, at den forskningsbaserede viden og innovation langt mere effektivt overføres til produktivitet og vækst i alle dele af det danske erhvervsliv – og det uanset, om virksomhederne ligger i Kerteminde eller København. Desværre ser vi mange eksempler på, at den offentlige indsats for innovationsfremme er uoverskuelig, bureaukratisk og ude af trit med virksomhedernes behov. Det, vi har brug for, er et system, som er efterspørgselsdrevet, virksomhedsnært og som åbner døre for alle gode og potentielt lønsomme forretningsplaner i alle dele af Danmark.

GTS er i hele Danmark

For GTS-institutterne er det ikke nyt at være optagede af at nå bredt ud med deres teknologiske viden i hele Danmark. Der er placeret kontorer rundt om i landet og GTS-institutterne sælger sine ydelser bredt til virksomheder i alle regioner. En ny analyse af GTS-nettets indgreb med virksomheder i de fem regioner viser, at GTS er i indgreb med 10-12 % af de små virksomheder (5-49 ansatte), 43-50 af de mellemstore virksomheder (50-249 ansatte) og 74-78 % af de store virksomheder (over 250 ansatte). Direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen, siger:

-GTS-institutterne er godt til stede over hele landet, alligevel er der fortsat brug for, at vi bliver bedre til at udnytte det potentiale for vækst og udvikling, der er blandt små og mellemstore virksomheder. Virksomhederne skal have adgang til specialiseret viden i specialiserede centre. Derfor skal vi styrke samarbejdet på tværs af innovationssystemet, så vi ikke opbygger parallelle kompetencer, men har fokus på at sikre, at den enkelte virksomhed har adgang til den bedste viden inden for et givet området – uanset om den viden findes hos et universitet, et erhvervsakademi eller et GTS-institut.

Kom til debat på Folkemødet med Ulla Tørnæs:
Er det helt ude i skoven, at innovation foregår i storbyerne?

Deltager du i årets folkemøde? Og er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi skaber innovation i hele landet så kom og vær med, når vi debatterer, om det er det helt ude i skoven, at innovation foregår i storbyerne?

I debatten møder du forsknings- og uddannelsesminister Ulla Tørnæs (V), folketingspolitiker Jens-Henrik Thulesen Dahl (DF), udvalgsformand for Erhvervs- og Vækstudvalget i Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj (S), direktør i Teknologisk Institut, Jane Wickman – samt Louise Riisgaard, Dansk Erhverv og Ane Buch, Håndværksrådet, der deltager med citater i artiklen herover.

Debatten foregår fredag den 17. juni kl. 11.30-12.30, Plads A33 på Danchells Anlæg i ”Grib mulighederne” teltet. Vi håber at se dig! Læs mere om debatten her.

Læs mere om GTS-institutternes deltagelse i Folkemødet her.