asfalt

Skal togene køre på asfalt?

Holdbarhed og mindre vedligehold er vejen frem for et optimeret jernbanenet. Et nyt konstruktionsprincip skal sikre en mere effektiv og bæredygtig jernbanedrift ved at optimere Danmarks fremtidige baneinfrastruktur.

Denne skal være mere robust, være mindre vedligeholdelseskrævende og støje mindre, end det er tilfældet i dag.
En velfungerende infrastruktur og god mobilitet er en vigtig forudsætning for vækst i Danmark. Forbedret mobilitet kræver hurtigere jernbanetrafik, og derfor skal banenettet udbygges til attraktive og moderne løsninger, der hurtigt kan bringe danskere rundt i landet.

Ballastlaget skal erstattes med holdbar asfalt

I takt med, at hastigheden på de danske tog øges, og der kommer flere af dem, bliver slitagen på den skinnebærende konstruktion væsentligt forøget. Dermed øges behovet for vedligehold. Projektets mål er at udvikle og introducere nye banekonstruktioner af højere kvalitet og med længere levetid, end det er muligt i dag. Resultatet skal være en jernbane, der er mere fordelagtig, set i et totaløkonomisk perspektiv.

I Danmark er jernbaner gennem mere end 100 år konstrueret med spor og sveller, der hviler på et lag af ballastskærver. Forsknings- og udviklingsprojektet ”Roads2Rails” skal undersøge mulighederne for på sigt at kunne erstatte ballastlaget med holdbar asfalt, som er specielt udviklet til formålet. Ambitionen er blevet mødt med en investering fra Innovationsfonden.

Teknologisk eksportmulighed

Hvis der udvikles en asfaltløsning, som kan erstatte ballasten i sporet, vil det give grobund for et nyt marked for den danske asfaltindustri og dermed basis for yderligere danske arbejdspladser, såvel som en teknologisk eksportmulighed.

Projektet, Roads2Rails, vil udvikle en matematisk model til evaluering af nye banekonstruktioners funktion, nedbrydning og sikkerhed, så konsekvenser af forskellige anvendte materialer og opbygninger kan afdækkes. Samtidig vil projektet udvikle specielle, egnede asfalttyper baseret på genbrugsasfalt. Det asfaltbaserede system vil blive gennemtestet i en specialkonstrueret prøvestand, som simulerer fuldskalabelastning, hvor de gennemførte tests og målinger skal anvendes til validering af den matematiske model.