Skal du søge midler gennem InnoBooster?

Kom og find ud af, om InnoBooster-ordningen er en mulighed, du bør forfølge til denne workshop. Du får forslag til, hvordan du præsenterer din virksomhed og din idé ud fra de kriterier, InnovationsFonden lægger vægt på i deres bedømmelse.

Har du overvejet, om InnoBooster-ordningen er relevant for din virksomhed? Deltag på dette arrangement og find ud af om det er tilfældet, når InnovationsAgent Kai Ormstrup Jensen guider dig gennem retningslinjerne i ansøgningsprocessen samt Innovationsfondens udvælgelseskriterier.

På arrangementet bliver der rig lejlighed til at stille spørgsmål, og der bliver mulighed for individuelle sparringsmøder efter arrangementet.

Det anbefales at der deltager to personer fra din virksomhed, da det erfaringsmæssigt giver det største udbytte og grundlag for at udarbejde en god InnoBooster-ansøgning.

Hvis du er i tvivl om hvad der er muligt med InnoBooster, kan du blandt andet læse om hvad virksomheden AH Metal Solution A/S fik ud af et InnoBooster-projekt her.

Hvem kan deltage?

Workshoppen henvender sig til virksomheder og startups, der enten er i gang med eller går med overvejelser om at søge en InnoBooster. Virksomheder, der kan søge InnoBooster er:

  1. Små og mellemstore virksomheder med et klart vækstpotentiale
  2. Nye, lovende startups, herunder forskere med kommercielt lovende idéer og resultater.

Tidspunkt og sted

Torsdag d. 3. maj 2018 kl. 16.15-18.30 i Københavns Erhvervshus på adressen 1 Nyropsgade, 1602 København

Tilmelding

Du kan læse mere om arrangementet og tilmelde dig her.

Københavns Erhvervshus, Danish Sound Network og InnovationsAgenterne står bag arrangementet.