Seminar om klima, vand og byers bæredygtighed

Klimaændringer vil medføre hyppigere oversvømmelser, og byudvikling presser grundvandsressourcen. Det kræver nye metoder til afledning og opmagasinering af vand, og fornyet forståelse af byernes hydrologiske systemer og tilhørende modeller. Men hvordan griber vi det an? Det sætter dette miljøseminar spot på.

Hvornår er det nødvendigt at se på mere end vandafledning og kloaknet? Hvilke komponenter af byens hydrologi skal simuleres, hvis vi vil forbedre vores beslutningsgrundlag og målrette investeringer i byens infrastruktur? Hvordan kobles modeller sammen med måleudstyr til at danne intelligente styresystemer? Hvad er det rigtige detaljeringsniveau til opgaven: Hvornår er et Excel regneark tilstrækkeligt, og hvornår skal der mere til?

Disse spørgsmål og mange flere vil blive diskuteret på IDA Miljøseminar ”Modeller af vand i byer: Så meget mere end vandafledning og kloakker”, som afholdes den 28. september 2016, fra kl. 08:30 – 16:00 i Ingeniørhuset i København, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Den nyeste viden om modellering af vand i byer

Formålet med seminaret, som er udviklet i et tæt samarbejde imellem IDA Miljø, DHI og DTU Miljø, er at diskutere den nyeste viden inden for modellering af vand i byer samt modellernes nytte som beslutningsstøtteværktøjer. Der vil blive præsenteret spændende case studies og ”Best Practices” på seminaret.

Foredragsholderne er førende inden for by-hydrologi og kommer fra universiteter, rådgivere, og leverandører af modelleringssystemer. Seminaret er rettet mod rådgivere og brugere fra myndigheder og vandforsyningsselskaber.

Mere information om program og tilmelding her