Sådan gik det GTS-institutterne i 2016

Hvor meget omsatte GTS-institutterne samlet set for i 2016? Hvor mange kunder havde de? Og hvor mange forsknings- og udviklingsprojekter indgik de i? Det er noget af det, du kan blive klogere på ved at læse publikationen ”Performanceregnskab for GTS-net 2017”, der netop er udkommet. 

Publikationen giver en status på udviklingen i centrale nøgletal og aktiviteter krydret med en række eksempler på, hvordan GTS-institutterne samarbejder med virksomheder om innovation. I år er performanceregnskabet disponeret ud fra en effektkæde, der viser forløbet fra GTS-nettets input og aktiviteter til outputs og effekter i forhold til danske virksomheder og samfundet. Dermed får du som læser et indblik i, hvordan GTS-institutterne arbejder på at skabe dansk innovation og vækst.

Læs bl.a. om hvordan:

• Et innovationstjek førte virksomheden Handi Life Sport frem til øget omsætning og en styrket position på det globale marked

• Danfoss benytter ny IoT-testfacilitet til at lave egne testopstillinger og målinger tidligt i arbejdet med produktudvikling.

Danske, private virksomhedskunder omsatte for mere

Den mest positive udvikling i 2016 var, at de private virksomhedskunder omsatte for 8 pct. mere i 2016, end de gjorde i 2015.

”Efter en periode, hvor den kommercielle, danske omsætning har været for nedadgående, ser det nu ud til, at skuden er vendt. GTS-institutterne har haft et godt år på hjemmemarkedet, hvor der har været en stigning i den private sektors omsætning på mere end 8 pct.  Det er utrolig glædelig, da et samarbejde med GTS-nettet bidrager til dansk vækst og beskæftigelse”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Centrale nøgletal fra 2016:

• I 2016 havde GTS-nettet 18.958 unikke, danske kunder, og af dem var de 16.606 private, danske virksomhedskunder. 9 ud af 10 private, virksomhedskunder er små og mellemstore virksomheder.

• Den samlede omsætning var på 3.6 mia. kr. Der var tale om et fald på 4 pct. i forhold til året før. Faldet skyldes især et stort fald i den udenlandske, kommercielle omsætning på 10 pct. i forhold til året før. Omvendt steg den danske, kommercielle omsætning (privat sektor) med 8 pct. fra 2015 til 2016.

• Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed er den branche, der omsatte for mest i GTS-nettet. I 2016 udgjorde omsætningen her fra 43 % af den samlede omsætning. • Tilsammen afholdt GTS-institutterne cirka 2.900 kurser i Danmark.

• GTS-institutterne indgik i 759 danske og udenlandske forsknings- og udviklingsprojekter og havde mere end 1000 samarbejdsrelationer til forskningsinstitutioner i ind- og udland.

Du kan downloade regnskabet her – eller få tilsendt et performanceregnskab ved at bestille dem hos GTS-foreningen på mail: info@gts-net.dk eller telefon 45162626.

Performanceregnskabet er udgivet i samarbejde mellem GTS-foreningen og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (Uddannelses- og Forskningsministeriet).

Læs en pressemeddelelse med yderligere information her