Sådan bliver intelligente bleer bedre

I et nyt projekt, der handler om anvendelsen af intelligente bleer på plejehjem, er Afdelingen for Anvendt Psykologi med til at sikre, at bleerne øger livskvaliteten for brugerne.

Et teknologisk produkt kan gøre arbejdslivet nemmere for de ansatte og øge livskvaliteten for dets brugere. Det er dog essentielt, at produktet afhjælper et reelt behov, og at det implementeres på en nem og forståelig måde. Netop dette sikrer Afdelingen for Anvendt Psykologi i et nyt projekt, der handler om anvendelse af intelligente bleer på plejehjem.

Hvordan fungerer bleen?

Wear&Care® er navnet på en intelligent ble designet og udviklet af virksomheden Suma Care. Der er tale om en almindelig ble, hvorpå der klistres en engangs-sensorstrip. Strippen tilsluttes en lille sender, der via WiFi løbende sender fugtværdierne i bleen til et internetbaseret program. Her regnes der på værdierne og en besked sendes til personalet via computer, tablet eller mobiltelefon, når det er tid til at skifte ble.

Værdifulde input

Væksthus Hovedstadsregionen bad FORCE Technology om at bistå Suma Care i deres arbejde. Denne assistance bestod i at bidrage med input til, hvordan systemet kan udvikles, så det nemmest muligt kan implementeres og anvendes af plejepersonalet. Psykologerne greb opgaven an ved at interviewe 6 plejemedarbejdere på det private plejehjem ’Udsigten’, som er en del af projektet gennem Attendo.

I samtalerne med plejepersonalet blev det tydeligt, at de identificerede en række fordele ved Wear&Care® systemet. Personalet udtrykte dog også en række bekymringer og ønsker. Det gennemgående ønske var, at systemet skal udstyres med valgmuligheder ved alarm. Formålet med disse er, at plejerne har mulighed for at blive mindet om alarmen 10 minutter senere, hvis de har hænderne fulde. De vil også kunne viderestille alarmen til en kollega.

”Valgmulighederne ved alarm er et godt eksempel på, hvor essentielle disse samtaler er. Suma Care ved, at alarmen gentages automatisk efter ti minutter, men det gør plejepersonalet ikke. Vi ved nu, at dette er en af de aspekter, der skal gennemgås for plejepersonalet ved implementering. Gennem disse interviews, er vi blevet opmærksomme på bekymringer, som Suma Care ikke kunne vide, at personalet havde”, fortæller Jesper Ejdorf Brøsted og fortsætter: ”Som psykologer er vi opmærksomme på, hvilke barrierer der kan være hos individet og dermed, hvordan vi skal spørge ind til disse for at opnå det fornødne indblik”.

Projektet, som er et samarbejde mellem Væksthus Hovedstadsregionen, Suma Care, FORCE Technology, DELTA og Attendo sponsoreres af WelfareTech– Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi.

Læs artiklen i fuld længde her