Robotterne

Robotterne er her allerede

Hvordan bliver en fremtid fuld af robotter, hvad kommer de til at lave og vil de erstatte vores jobs, og hvad betyder det, hvis de bliver klogere end mennesker? Flere og nogle af de spørgsmål prøver Søren Tranberg Hansen og Jakob Fredslund at besvare i deres nye bog “Robotterne iblandt os”.

Robotterne hjælper ældre og kører biler

– Man kan godt tænke på robotter som en bestemt ting. Men robotter er i virkeligheden mange forskellige teknologier sat sammen i en krop. Det er kunstig intelligens, der har fået en krop og et sanseapparat. Robotteknologien har udviklet sig så stærkt, at mange af de robotter, der har vundet indpas i dag, virkede utopiske for bare ti år siden. Det er fx servicerobotter til ældre og førerløse biler.

Sådan lyder det fra Jakob Fredslund, der til daglig er Senior Solutions Architect på Alexandra Instituttet. Han har sammen med Søren Tranberg Hansen, der har en ph.d. og har arbejdet med robotter i 15 år bl.a. for Teknologisk Institut, skrevet bogen “Robotterne iblandt os”, som handler om robotteknologi.

Robotteknologi bliver dette århundredes bil

– Der er nogen, der spår, at robotteknologiens hastige udvikling får lige så stor betydning i dette århundrede, som bilindustrien havde i det forrige. Bilen er gået fra at være en opfindelse, der var forundt de meget få, til at være noget, der har indflydelse på næsten alle menneskers hverdag. Det skridt til at være allestedsnærværende vil robotterne gennemgå, bare hurtigere, fortæller Jakob Fredslund, der har en ph.d. i intelligente robotter fra Aarhus Universitet og har forsket i robotter på University of Southern California.

Startede med automatisering

Robotteknologien startede med maskiner, der hjalp til inden for industrien med opgaver, der var for tunge, for farlige eller hvor de kunne gøre det mere præcist. Siden har de udviklet sig og er i dag blevet så gode, at de kan løse opgaver, sammen med mennesker. Det er især båret af, at kunstig intelligens er så langt fremme. De er blevet dygtige til talegenkendelse og til at genkende ansigter, og samtidig er man langt fremme med aktuatorer, altså det, der gør, at de kan bevæge ting i omgivelserne.

Fra 2 mio. robotter til 18 mio. robotter på 10 år

Man er nået langt på alle tre fronter, og det nyeste er, at vi ser robotter, der arbejder i relationen til mennesker. Det kan være på et plejehjem eller i en undervisningssituation. Det kan også være en reception på et hotel eller en museumsguide, der kører rundt og fortæller om de kunstværker, du kigger på. Det kan også være computere, der selv kan klare kontorarbejdet eller supermarkeder, der bliver fuldt automatiserede selvbetjeningsbutikker. At udviklingen går stærkt, bliver også bekræftet af antallet af robotter. I 2001 var der under to millioner robotter, og ved den seneste opgørelse i 2011 var der 18 millioner robotter i verden.

Stærkere og mere udholdende robotter

Samtidig bliver robotterne forbedrede, så de er langt stærkere, mere udholdende og kan tilpasse sig mere komplicerede situationer. Det giver robotterne en fordel, når der skal udføres farligt arbejde. Det så man både ved katastrofen ved det japanske Fukushima-værk, hvor man prøvede at sende robotter ind. Amerikanske MIT har også udviklet robotter, der kan bruges til at rydde op efter olieudslip. I stedet for at man sender skibe ind til at skumme olien af, og som er en meget dyr proces, så har man bygget robotter, der i formation kan sejle hen over olien og suge den op. Det vil vi se mere af, fordi det er billigere.

Drevet af billigere teknologi

Udviklingen er også drevet af, at teknologien bliver billigere, og den udvikling vil få betydning for de opgaver, som robotterne kommer til at overtage eller erstatte. Der er arbejdsopgaver, som i dag kan løses af en robot, men som i praksis ikke bliver det, fordi det er for dyrt. Og her har Danmark gode muligheder for at udnytte det potentiale, mener Jakob Fredslund. Han forklarer:

-Der er stort efterspørgsel på ingeniører, der har specialiseret sig inden for robotteknologi, men i det hele taget har vi i Danmark mange af de kompetencer, der skal til for at udvikle robotter

Et godt eksempel er den fynske virksomhed Universal Robots. Grundlæggerne havde en viden om robotter og sensorer og kunne se, at der var et potentiale i industrirobotter blandt små virksomheder. På det tidspunkt var robotarme dyre og samtidig meget svære at programmere, og derfor var deres udbredelse begrænset til store industrikoncerner, der havde råd til at have dem stående og lave den samme opgave 100.000 gange. Derfor var Universal Robots’ mission at udvikle en robot, der var billigere og nemmere at programmere, alt efter, hvad behovet er.

Den menneskelige dimension

De meget teknologi-begejstrede mener, at robotter kommer til at overtage 80% af alle jobs. Den vision hverken deler eller frygter Jakob Fredslund. Han mener, at man undervurderer oplevelsen og den menneskelige interaktion med at tale med ekspedienten, hvis man fx erstattede en robot til at sælge en kop kaffe.

-I princippet kan man godt lave et flowchart for interaktionen og skrive et program, der tager højde for et antal hændelsesforløb. Men man kan ikke tage højde for det hele, og jeg tror, at man vil misse noget af det, som folk kommer på en kaffebar for. Mennesker er gode til at agere hensigtsmæssigt i situationer, hvor man er på bar bund og ikke har prøvet det før. Det er nok gældende for mange arbejdsopgaver, siger Jakob Fredslund.

Læs mere