robot affald foto teknologisk institut

Robotter med supersanser sorterer affald

Lynhurtige robotter med avanceret sensorteknologi skal nu sortere genanvendelige råvarer ud af affald. Potentialet er at finde genanvendelige ressourcer for milliarder, vurderer Teknologisk Institut.

Det er nu muligt at sætte robotter til fuldautomatisk at sortere affald og derved sikre, at brugbare materialer, som kan bruges til nye råstoffer, bliver genanvendt. Både med traditionelt husholdningsaffald, som ellers går til forbrænding, men også til præcist finde fx guld i elektronikskrot.

Stor værdi i affald

– Der går hvert år værdier for omkring fem milliarder kroner tabt i skraldet. Ved at udnytte nutidens teknologi vil vi kunne hive en stor del af den værdi ud, samtidig med at vi skåner miljøet og de mennesker, som i dag står og udsorterer manuelt, siger projektleder Nils H. Nilsson fra Teknologisk Institut.

Den affaldssortering, som foregår i dag, udføres ofte i en kombination af lavteknologiske maskiner og manuel arbejdskraft. Ensidigt, opslidende og ofte uhygiejnisk arbejde, som resulterer i kun delvist brugbare råvarer med varierende renhedsgrad.

Teknologisk Institut har bl.a. gennem projektet INNOSORT de seneste år arbejdet med at udvikle en række nye metoder til automatiseret affaldssortering, og er nu nået så langt, at der tydeligt kan ses lys for enden af lossepladsen.

Robotter med superkræfter

– Med de resultater, vi har opnået indtil videre, er vi ikke i tvivl om, at fremtidens affaldssortering i høj grad er automatiseret. Robotterne er blevet lynhurtige, og de har superkræfter. Ikke engang Superman’s røntgensyn ville kunne hamle op med de mange spektre, som de automatiske sorteringsrobotter anvender til at analysere forbipasserende affald på brøkdele af et sekund, siger robotkonsulent Mikkel Viager, Teknologisk Institut.

Især inden for sortering af elektronikaffald er potentialet til at tage og føle på. Der bliver i Danmark hvert år indsamlet ca. 75.000 tons elektronikaffald fra husholdninger i Danmark. Det elektronikaffald er fuld af guld. Fisker man fx. blot 41 mobiltelefoner ud, har man samme mængde guld, som der findes i et helt ton malm fra en guldmine.

Robot-sortering af kan gøre genbrug mere rentabelt

I affaldsbranchen ser man robot-sortering af affald som en mulighed for at kunne gøre genbrug af fx plastic og metal fra husholdningsaffald mere økonomisk rentabelt, end det er i dag.

– Teknologianvendelse er et af de redskaber, vi fremadrettet kan anvende i affaldssorteringen til forbedret arbejdsmiljø og øget effektivitet i driften – både for at opnå flere sorterede ton i timen, men også opnå større renhed og mere kvalitet i affaldsressourcerne. Faktorer der til sammen bidrager til bedre økonomi og bedre miljø, siger projektleder Jesper Vange Heinzl fra Dansk Affald.