Robotteknologi skal udbredes i sundhedsplejen

120 millioner kroner. Så meget investerer Europa-Kommissionen nu i det paneuropæiske projekt DIH-HERO. Målet med projektet er at fremme udviklingen inden for robotteknologi i sundhedsplejen.

DIH-HERO – Digital Innovation Hub in Healthcare Robotics – er et fælleseuropæisk projekt, der har til formål at fremme innovation og implementeringen af robotter i sundhedsplejen.

Konsortiet bag projektet ledes af det hollandske University of Twente, og består derudover af 17 partnere fordelt på 10 europæiske lande – heriblandt finder man i Danmark Teknologisk Institut.

Målet med projektet er mere præcist at etablere en uafhængig platform, som er egnet til at fostre og facilitere forbindelser mellem virksomheder, videninstitutter og investorer. Derudover skal platformen også understøtte aktørerne i at fremstille og udbrede robotteknologiske produkter og ydelser inden for sundhedsplejen.

– Teknologisk Instituts rolle i projektet er at forbinde virksomheder i Skandinavien med platformen og bl.a. understøtte start-up virksomheder med teknologi og knowhow, siger programchef Troels Oliver Vilms Pedersen fra Teknologisk Institut og tilføjer:

– Vi har erfaret, at når vi som institut er stærkt repræsenteret i europæiske projekter, så er der flere danske virksomheder, der også deltager i dem. De får adgang til kapital og samarbejde med de bedste videninstitutioner i Europa, som er muligt via projekterne.

Realisere globale potentialer

Morten Rasmussen, der er direktør i den danske brancheforening Danish Care – Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi er også begejstret for, at der er dansk deltagelse i projektet.

– Det er fantastisk, at vi får sådan et projekt hjem til Danmark, som kan være med til at understøtte innovationen i nye teknologier til sundhedsplejen, siger han og tilføjer:

– Det giver danske virksomheder mulighed for at trække direkte på verdensførende kompetencer, og få realiseret globale potentialer ved deres nye produkter.

Fire-årig indsats

Med en fælles indsats skal den fælles DIH-HERO-platform opbygges i løbet af de næste fire år. Platformen vil betydeligt øge værditilvæksten i hele værdikæden i sundhedsplejens økosystem ved at dele viden, skabe forbindelse mellem de rigtige interessenter og sætte gang i investeringer.

Projektet har modtaget støtte fra Den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram.

Læs mere her

Foto: DIH-HERO