reverb kammer

Reverb kammer finder fejlene

DELTA har i flere år udført målinger i reverb kammer af EMC-immunitet for elektronik. I TEK’notat – TN6 beskrives, hvad der er specielt ved et reverb kammer og hvilke problemer, der kan afhjælpes med anvendelsen.

DELTA investerede i 2012 i et stort reverb kammer til EM- test af apparater. I dette TEK’notat kan du læse, hvad et reverb kammer består af og teori om, hvordan det benyttes. Notatet sluttes af med eksempler på de forskellige brugsscenarier, hvor reverb kammeret har bidraget til mere robuste produkter i den danske industri.

Reverb kammer bruges til at finde immunitetsfejl og forstyrrede signaler

I et reverb kammer er de vigtigste dele bl.a. det skærmede rum, antenner, stirrer og forstærkere. Her kan man analysere immunitetsfejl og observere hvordan forstyrrende signaler kan se ud.

I notatet er der eksempler på, hvordan et reverb kammeret er blevet brugt til at vurdere immuniteten for forskellige produktversioner. Fx har DELTA observeret fejl på AC/DC strømforsyninger og på Ethernet porte. Samtidig illustreres reverb kammerets udbredelsesforhold i relation til stigningen af mobile radiosendere som mobiltelefoner og elektronik med Wi-Fi eller Bluetooth.

Læs mere

Formålet med dette TEK’notat er ikke at beskrive alle detaljer om reverb kamre, men snarere at give en overordnet introduktion til dem og hvad de kan bruges til.

Læs hele TEK’notat – TN6.