Retningslinjer for GTS er opdateret

Uddannelses- og Forskningsministeriet har opdateret retningslinjerne for Godkendt Teknologisk Service (GTS-institutterne). Samtidig er det princippapir, der beskriver, hvordan GTS-institutterne agerer mellem almennytte og marked, blevet ajourført. 

I retningslinjerne er der en beskrivelse af de mere formelle forhold omkring GTS-institutterne som fx godkendelsen, ejerforhold, resultatkontraker, krav til rapportering og beregning af GTS-sats.

Desuden er der en beskrivelse af GTS-institutternes formål og opgaver.

Det bliver slået fast, at GTS-institutterne skal bidrage til en mere effektiv anvendelse af teknologisk viden i dansk erhvervsliv for dermed at øge innovation og vækst i samfundet. Desuden er opgaven at udvikle teknologisk service på områder, hvor markedet ikke på egen hånd stiller teknologiske ydelser til rådighed for danske virksomheder.

I de nye retningslinjer fremgår det, at GTS-institutterne især har tre funktioner:
– Opbygning af forsknings- og udviklingskompetencer
– Udvikling og vedligehold af den teknologiske infrastruktur
– Videnspredning.

Du kan hente retningslinjerne her

Principper for GTS-institutternes virke

Retningslinjerne er suppleret af ”Principper for GTS-institutternes virke – mellem almennytte og marked” udarbejdet i 2011 af GTS-institutterne. Princippapiret er ajourført i 2018 i forbindelse med, at retningslinjerne for GTS-institutterne også blev opdateret.

I forhold til princippapiret fra 2011 er der tilføjet et kapitel 8, der beskriver, hvordan der kan rettes henvendelse til GTS-foreningen, hvis en tredjepart ikke mener, at et GTS-institut lever op til princippapiret.

I princippapiret er der en beskrivelse af de ledelsesmæssige principper, som GTS-institutterne arbejder ud fra. Du kan bl.a. læse om rationalet for GTS-systemet, om almennytte, videnspredning og om GTS som kommerciel aktør.

Du kan hente princippapiret her

De nye retningslinjer gælder fra d. 1. januar 2019.