Refleksion skal sikre parløb mellem teknologi og politik

IEEE er teknologiens stemme i de politiske debatter i Europa. I en verden, hvor alt går hurtigere og hurtigere, er det nemlig vigtigt at holde fast i, at der er baggrunde, som man bør tage i betragtning, når der på politisk niveau bliver diskuteret forandringer – særligt i en teknologisk kontekst.

Af Anders Mynster

Det er ikke noget, som har haft så stor effekt på vores samfund som parløbet mellem teknologi og politik. Vi lever med teknologi i alle afskygninger omkring os, men uden de rette politiske retningslinjer og anvendelser vil teknologi enten blive misbrugt eller ikke udfolde sit fulde potentiale. Netop det, at der sørges for, at de politiske beslutninger tager højde for teknologiens udvikling, behov og begrænsninger, er fokusområdet for policy-gruppen ’IEEE EPPI working group on ICT’ (European Public Policy Initiative working group on Information and Communication Technology).

Divers ekspertgruppe

Policy-gruppen hører under IEEE (Institute for Electrical and Electronic Engineers) og består af 12 førende ingeniører indenfor informations- og kommunikationsteknologi (IKT). De er udvalgt mellem de 250 ansøgere, som alle var europæiske teknologieksperter. Anders Mynster, seniorkonsulent hos FORCE Technology er udpeget som formand for arbejdsgruppen.

Det har været et fokus at sammensætte gruppen bredt, så der er både unge og gamle, øst og vest, hardware og software, samt medlemmer fra både, akademiske, industrielle og offentlige sektorer. Derved tilstræber gruppen at kunne levere objektive fakta fra den teknologiske verden til den politiske debat i Europa. Dette foregår ved at være i dialog med medlemmer fra Europa-kommissionen og Europa-parlamentet, ved at organisere offentlige debatter, og ved at skrive tekniske artikler, der kan bruges som tekniske fakta for politiske diskussioner. Hvis teknologien – ud fra de tekniske data – klart taler for én politisk løsning frem for en anden, kan IEEE fremføre denne som en politisk holdning udtrykt i en policy artikel.

Bredt fagligt indhold

Da IKT er i rivende udvikling, er der mange emner, der har været berørt i arbejdsgruppen indenfor det seneste år. Det gælder blandt andet kunstig intelligens og etik, ’disruptive innovation’, IKT-produkters energiforbrug samt ’smart grids’ i smart cities. Altså har man i gruppen berørt et meget bredt felt af teknologier, der alle er nye eller bliver trukket i nye retninger i disse år.

Det er naturligvis ikke muligt at dykke ned i alle disse emner i en enkelt artikel, men for at illustrere den type af arbejde, der fokuseres på i EPPI, kan konferencen omkring kunstig intelligens og etik nævnes. Her blev der blandt andet drøftet muligheden for at indarbejde etisk programmering som et værktøj i forbindelse med kunstig intelligens.

Her faldt diskussionen blandt andet på algoritmer, der vægter sociale fordele og ulemper i en beslutning, eller som inkluderer Kants kategoriske imperativ i systemdesignet. Dette er overvejelser, der er ekstremt vigtige, når vi begynder at lave autonome systemer som selvkørende biler eller robotter til hjemmepleje. Denne type spørgsmål, der ligger mellem det humane og tekniske, som fx ”Kan maskiner tage etiske eller moralske beslutninger?”, skal diskuteres for at danne en fælles forståelse for ingeniører såvel som det øvrige samfund.

Men når man gør dette, opstår også nye spørgsmål om, hvorvidt et system kan betragtes som en maskine i klassisk forstand. Nogle mener det ikke er tilfældet, og at der derfor skal være specielle og måske mere lempelige regler for den type produkter, fx robotter, der kan arbejde sammen med mennesker, og som ikke skal have beskyttelsesgitter. Men derved introduceres risiko for at lave huller i lovgivningen for producenter, der søger at komme udenom sikkerhedsforanstaltninger. Det vigtige for arbejdsgruppen er at informere om den tekniske baggrund, så den optimale legale, samfundsgavnlige og innovationsskabende model kan findes.

Om IEEE

IEEE (udtales på engelsk ”I triple E” og samme udtalelse bruges på dansk) er en forkortelse for Institute for Electrical and Electronic Engineers. Med dens 420.000 medlemmer i over 160 lande er IEEE verdens største organisation, som er dedikeret til at fremme teknologi til gavn for menneskeheden.

Læs mere her