Analyse af GTS-nettets teknologiske ydelser set fra et brugerperspektiv

Styrelsen for Forskning og Innovation har udarbejdet en analyse af GTS-nettets teknologiske serviceydelser set fra et brugerperspektiv i samarbejde med GTS-foreningen og IRIS Group.
lasersvejsning

Inspirationskatalog om lasersvejsning

Produktion i Danmark har udgivet et inspirationskatalog om lasersvejsning. I publikationen er der arbejdet med, hvordan man kan styrke produktiviteten ved anvendelse af lasersvejseprocesser.
forskningsinfrastrukturer

Ny investeringsstrategi for Danmarks forskningsinfrastruktur

Uddannelses- og Forskningsministeriet lancerer en ny strategi for forskningsinfrastruktur, som fremlægger planerne for, hvordan de danske forskningsinfrastrukturer skal styrkes i de kommende fem år.
avancerede materialer

Avancerede Materialer

Dette teknologi- og innovationsfremsyn viser, hvordan avancerede materialer kan være en KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri. Fremsynet giver et overblik over innovationspotentialet og de teknologiske muligheder i de kommende 3 – 8 år inden for avancerede materialer.
Internet of Things

Smarte Produkter og Internet of Things

Dette teknologi- og innovationsfremsyn om Smarte Produkter og Internet of Things (IoT) skal bidrage til at identificere potentialet for vækst i danske virksomheder baseret på de muligheder, som skabes af digitalisering.
innovationsinfrastruktur

Fremtidens innovationsinfrastruktur

”Fremtidens innovationsinfrastruktur” er et teknologi- og innovationsfremsyn, som skal bidrage til at identificere, i hvilke retninger fremtidens innovationsinfrastruktur sandsynligvis vil udvikle sig med henblik på, at GTS-institutterne potentielt kan opfylde fremtidige behov til gavn for dansk erhvervslivs konkurrenceevne.
internationalt perspektiv; GTS-rammepapir

Rammepapir for GTS-systemet 2016-2021

”Mål og metoder for samarbejdet om udviklingen af den godkendte teknologiske service (GTS) 2016-2021” skal danne ramme for, hvordan GTS-systemet i samspil med Styrelsen for Forskning og Innovation og øvrige interessenter skal udvikle sig frem mod 2021.
Inno-MT

Eksterne evalueringer

I foråret 2012 udkom der for hvert af de ni GTS-institutter en evaluering af deres arbejde. Styrelsen for Forskning og Innovation stod bag evalueringerne.
Nyheder

Strategi for GTS-nettet 2010-2015

Strategien tegner de politiske ambitioner for GTS-nettets udvikling over de kommende seks år, og tager blandt andet afsæt i en international evaluering det danske GTS-system.
videnhjemtagning

International evaluering af GTS

I forlængelse af regeringens globaliseringsstrategi er der i løbet af efteråret 2008 og foråret 2009 blevet gennemført en international evaluering af GTS-systemet.