Horizon 2020

Projekt UMEME – fra skrivebordets teorier til praksis i Mombasa

Fabrikkens hjul er i omdrejninger, transportbåndene kører, og produktionen er i gang. Virksomheden er mellemstor og producerer te, som er en af Kenyas store eksportvarer. Men med ét slukker alt lys, lyd og teproduktion. Strømmen er gået. For som mange andre udviklingslande er Kenya plaget af både varslede og uvarslede strømafbrydelser, som skaber store problemer i industrien, i den offentlige sektor og for kenyanerne generelt.

Projekt UMEME er sat i værk for at gøre noget ved dette problem. Alexandra Instituttet arbejder sammen med Amplex Denmark og Energynautics på at udvikle løsninger, som skal optimere brugen af elnettet i Kenya.

Projektgruppen tager i slutningen af januar 2013 igen til Kenya for at indhente ny viden om de egentlige problemstillinger bag strømafbrydelserne. Forsknings- og innovationsmedarbejder i Smart City Lab, Johanne Mose Entwistle, deltager fra Alexandra Instituttet.

– Vi har et setup, hvor Energynautics kommer med nogle forudsigelser, og hvor Amplex har udstyret til at kunne tænde og slukke for ting, og så har vi Alexandra Instituttet, som skal lave brugerundersøgelserne i forhold til at kunne sige, ”hvad er det egentlig, problemet er”? For én ting er, at vi har siddet ved skrivebordene, noget andet er, hvad det egentlig er for problemer, som brugerne oplever i Kenya, fortæller hun.

Ifølge Johanne Mose Entwistle har fokus dog ændret sig siden projektets begyndelse, og det, man troede var problemet, har vist sig at være mere komplekst end først antaget. For nok er Kenyas elnet ikke et af verdens bedste, men hvor man før troede, at afbrydelserne næsten udelukkende skyldtes overbelastning, viser problemet sig også at komme et andet sted fra.

– På et tidspunkt nåede vi til et sted i projektet, hvor vi simpelthen ikke kunne finde ud af mere herhjemmefra, så vi blev nødt til at tage til Kenya. Noget af det, der blev mest interessant, da vi kom derned, var, at det vi hjemmefra havde defineret som problemet ikke kun er problemet. Det er ikke nødvendigvis fordi, der er overbelastning på nettet som sådan. Det handler også om, at der er forskellige steder i elnettet, som slås manuelt fra, ligesom elnettet fx ofte bukker under for regn og blæst, siger Johanne Mose Entwistle.

Kapaciteten af elnettet er dog tilsyneladende stadig en af årsagerne til problemet, fortæller hun. Den måde det kenyanske system fungerer på, og den dårlige stand som elnettet er i, er sammen med en større efterspørgsel end elnettet kan bære med til at skabe strømafbrydelserne.

Næste skridt i projekt UMEME bliver derfor at udvikle en markedssmodel for projektet, som virksomhederne kan være med på, fortæller Johanne Mose Entwistle.

– Den største udfordring for os nu er ikke nødvendigvis udstyret. Det tekniske udstyr skal tilpasses, men grundlæggende er det der i forvejen. Udfordringen er, hvordan markedsmodellen skal se ud. Det er jo et nyt marked, som faktisk skal skabes. Som vi ser det nu, skal der være en markedsaktør, som skal samle fleksibiliteten fra flere af de store spillere og sælge den, siger hun.

I slutningen af januar 2013 rejser Johanne Mose Entwistle igen til Kenya for at påbegynde projektets afsluttende fase.

Læs mere projektet og projektgruppen her via www.alexandra.dk

UMEME er medfinansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation og EU Eurostars.