Projekt giver bedre overflader på implantater

Nye medikooverflader er blevet udviklet via resultatkontrakten ”Internationalt GTS-arbejde til understøtning af danske SMV’ers eksport og vækst”.

Skal stimulere knoglevækst

I et forskningsprojekt mellem Teknologisk Institut, iNANO-Aarhus Universitet og Elos Medtech er der udviklet en ny overfladebelægning til stimulation af knoglevækst.

Overfladebelægningen til stimulation af knoglevækst er udviklet i et projekt støttet af Højteknologifonden. Belægningen er designet således, at den kan frigive strontium (Sr), og dyreforsøg har vist, at dette accelererer dannelsen af knogle omkring et implantat, hvilket er med til at sikre en bedre forankring. Overfladebelægningen er blevet testet for, om den kan facilitere overfølsomhed og genotoksicitet.

Arbejdet kommer via resultatkontrakten ”Internationalt GTS-arbejde til understøtning af danske SMV’ers eksport og vækst”. Her har Teknologisk Institut arbejdet på at hjælpe små og mellemstore fremstillingsvirksomheder med at få en lettere adgang til udenlandske serviceydelser igennem etablering af strategiske samarbejdsrelationer med udenlandske Research and Technology Organisations, RTO’er.

– Det er netop i krydsfeltet mellem universiteterne og virksomhederne at Teknologisk Institut skal manifestere sin eksistensberettigelse. Det vi er vidner til her, hvor der udvikles banebrydende nye overflader til implantater i et udviklingsprojekt og som efterfølgende dokumenteres og valideres sammen med virksomhederne og vores udenlandske partnere er netop et skoleeksempel på, hvordan det skal gøres, siger centerchef Lars Pleth Nielsen, Teknologisk Institut.

I relation til medikoindustrien har Teknologisk Institut bl.a. indgået et strategisk samarbejde med Tecnalia i Spanien, som især Elos Medtech Pinol har fået stor gavn af.

– Det har hjulpet os meget at have adgang til både Teknologisk Instituts avancerede produktionsfaciliteter og det netværk, Teknologisk Institut har til udenlandske vidensinstitutioner. De forsøg, som vi sammen med Teknologisk Institut har fået adgang til hos Tecnalia, er med til at opbygge den nødvendige viden om vores nyudviklede belægninger, således at vi kan komme i dialog med de helt store udenlandske implantatfabrikanter, siger Research Manager Ole Zoffmann Andersen, Elos Medtech Pinol.

Kontakt for yderligere oplysninger

Centerchef Lars Pleth Nielsen, Teknologisk Institut, mobil: 7220 1585, e-mail: lpn@teknologisk.dk