apps, data

Professor: Giv private firmaer adgang til offentlige data

Skal offentlige investeringer i sundheds- og velfærdsteknologi udnyttes bedst muligt, skal private firmaer have adgang til offentlig data under kontrollerede forhold. Sådan skriver Morten Kyng, forskningschef for Pervasive Healthcare Lab på Alexandra Instituttet, på Altinget.dk. Velfærdsteknologien er i øjeblikket til debat på Altinget, og her har man inviteret fagfolk og eksperter til at debattere om, hvordan man udbreder den bedste velfærdsteknologi på tværs af kommuner og regioner.

Skrevet af Morten Kyng, forskningschef for Pervasive Healthcare Lab på Alexandra Instituttet

Det går rimelig godt med telemedicin herhjemme. Kommunerne er i gang, og regionerne har besluttet at sætte turbo på telemedicin og telesundhed i de kommende år. Regionernes beslutning lægger op til, at tele-patientdata samles i den enkelte region, og at de kan udveksles mellem de parter, som deltager i behandling og opfølgning, uanset om det er patienten selv, hospitalet, den praktiserende læge eller kommunen. Det er et vigtigt skridt, der understøtter en åben infrastruktur for telemedicin og -sundhed baseret på internationale standarder.

Kobling af private og offentlige løsninger

Det er også kun første skridt. Foran os ligger en spændende opgave i at koble de digitale løsninger i regioner og kommuner bedre sammen – og sammen med nye innovative løsninger fra danske virksomheder.
Sagt med andre ord er det vigtigt at gøre det nemt og sikkert at dele data mellem de offentlige sundheds- og velfærdsløsninger og hele den klynge af virksomheder, der beskæftiger sig med sensorer, apps og apparater, der kan måle og overvåge borgerens aktiviteter og helbredstilstand, eller som hjælper borgeren i hverdagen.

Det er en klynge, der er kendetegnet ved mange unge og mindre virksomheder, som for de flestes vedkommende ikke samarbejder med de offentlige videninstitutioner, f.eks. om brug af den nyeste forskning. Det skal vi hjælpe dem med.

Og hvorfor så det? For det første fordi der er behov for en markant forbedring af økonomien i de offentlige budgetter inden for sundheds- og velfærdsområdet. De offentlige finansieringsmodeller er ikke holdbare i længden. Det er også derfor, at mange industrialiserede lande håber at øge kvaliteten og sænke udgifterne i sundhedsvæsenet med telemedicin.

For det andet bliver potentialet i telemedicin kun for alvor udfoldet, når vi udvikler markederne på tværs af sektorer og privat/offentligt. Vi skal koble det lukkede, regulerede sundheds-net sammen med de private løsninger på internettet. Udviklingen er allerede i gang i Danmark og er blandt andet støttet af projektet “Danmark som telemedicinsk foregangsland”. Projektet har fokus på udvikling af et økosystem for leverancer til de offentlige markeder.

Bedre integration

Regioner og kommuner forventer at investere beløb i milliardklassen inden for sundheds- og velfærdsteknologi i de kommende år. For at få mest muligt ud af disse investeringer, er det afgørende at skabe markedsintegration og gøre det nemt for virksomhederne at udnytte mulighederne i de offentlige sundhedsdata.

Der er derfor behov for at accelerere velfærdsteknologi-udviklingen og skabe en bedre integration til sundhedsområdet. Nye services kan så eksempelvis bruge privat genererede data om motion og fra robotstøvsugere til at vurdere borgerens sundhedstilstand. De kan dermed tidligt advisere kommunen om en nedgang i borgerens funktionsniveau. Det kan også være et smart watch, der hjælper diabetikere med at tracke deres aktivitetsniveau og bedre forstå sammenhænge med deres blodsukker – i samarbejde med hospitalet.

Og hvordan accelererer vi så velfærdsteknologi-udviklingen? Det gør vi f.eks. ved at skabe grundlag for, at privat velfærdsteknologi kan nyttiggøres inden for offentlige sundheds- og velfærdsydelser.

Vi skal sørge for, at data fra det offentlige kan anvendes af borgere og – under kontrollerede forhold – af private firmaer. Vi skal hjælpe firmaer med at udvikle velfærdsteknologi, der anvender “Internet-of-Things”-teknikker til at håndtere data fra private såvel som offentlige kilder, til at læse og levere data i de internationale standardformater, som det offentlige anvender og har under udvikling. Og vi skal udvikle forretningsmodeller og sikkerheds-løsninger, der understøtter privat innovation. Mulighederne ligger derude. Det gælder om at gribe den spændende chance, så vi kan styrke Danmark og danske firmaer inden for innovativ og moderne netværksbaseret sundheds- og velfærdsteknologi.

Læs indlægget på Altinget