Principper for GTS-institutternes virke – mellem almennytte og marked, 2018

I forbindelse med, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har opdateret retningslinjerne for Godkendt Teknologisk Service (GTS-institutterne) i oktober 2018, er ”Principper for GTS-institutternes virke – mellem almennytte og marked” ajourført.

I princippapiret er der en beskrivelse af de ledelsesmæssige principper, som GTS-institutterne arbejder ud fra. Du kan bl.a. læse om rationalet for GTS-systemet, om almennytte, videnspredning og om GTS som kommerciel aktør.

I forhold til det oprindelige princippapir fra 2011 er der tilføjet et kapitel 8, der beskriver, hvordan det skal håndteres, hvis der kommer henvendelser om GTS-institutter, som en tredjepart ikke mener lever op til princippapiret.

Hent dokumentet “Principper for GTS-institutternes virke – mellem almennytte og marked” her

Retningslinjer for Godkendt Teknologisk Service

Her kan du hente “Retningslinjer for Godkendt Teknologisk Service”