I forbindelse med afholdelsen af Altingets og Mandag Morgens årlige Power-to-X dag, blev der bl.a. stillet skarpt på, hvordan GTS understøtter udviklingen af Power-to-X i Danmark.

Power-to-X er en af tidens helt store emner. Men hvilke muligheder og barriere er der ift. at gøre teknologien til en dansk succeshistorie? Det var temaet til konferencen, hvor hele værdikæden var inviteret med.

En række GTS-eksperter gav et indblik i aktuelle og kommende GTS-aktiviteter på området.

Afgørende med adgang til testfaciliteter

Henrik Hassing, Technical Vice President hos FORCE Technology, slog fra en start fast, at hvis Danmark skal have en styrkeposition inden for Power-to-X, så er det afgørende, at virksomheder – ikke mindst de danske SMV’er – kan teste og demonstrere de nye løsninger. En række af disse faciliteter findes hos GTS-institutterne, og derfor er det oplagt at sætte disse i spil i arbejdet med at udvikle teknologien.

Desuden fortalte Henrik Hassing, at FORCE Technology bl.a. arbejder med at sikre fundamentale metrologiske foranstaltninger. Det indebærer kompetencer til at udføre korrekte målinger og sikre kvaliteten af disse fx ved optankning af brint på en tankstation.

Digitale værktøjer støtter udviklingen

Poul Skouboe, Senior Business Strategist hos Alexandra Instituttet, fortalte om, hvordan Alexandra Instituttet arbejder med udvikling af digitale værktøjer, der kan optimere processerne i Power-to-X. Her har instituttet bl.a. arbejdet sammen med Energinet om at sikre en model for certificering af grøn energi gennem hele værdikæden. Hermed får virksomheder i endnu højere grad mulighed for at dokumentere deres grønne energi meget præcist.

Arbejdet med PtX er en naturlig forlængelse af tidligere arbejde

Frank Elefsen, seniorkonsulent hos Teknologisk Institut, kom ind på det mange faciliteter til test og demonstration, som instituttet har opbygget. Da Teknologisk Institut har arbejdet med alternative brændstoffer i mange år, ses Power-to-X arbejdet som en naturlig forlængelse af det tidligere arbejde. I forbindelse med det har instituttet arbejdet sammen med bl.a. MAN om at teste brændstofløsninger i motorer.

Vejledninger er vigtige – ikke mindst for SMV’er!

Fra DBI deltog Carsten Damgaard, forskningsdirektør hos DBI. Han slog fast, at sikkerhed er et helt centralt element, hvis teknologien skal ud at fungere ude blandt borgerne.

Desuden påpegede han, at det er vigtigt at inddrage GTS i Power-to-X demonstrationsprojekter, så vi kan omsætte konkrete erfaringer til vejledninger og senere til standarder. Det vil bane vejen for, at danske SMV’er også kan komme i gang med at anvende teknologien. En gruppe som GTS-institutterne har særlig fokus på i arbejdet med at understøtte dansk innovation.

Du kan se oplægget her

Læs mere om GTS-institutternes arbejde med at understøtte udviklingen af Power-to-X her