Potentialet i velfærdsteknologien er endnu ikke indfriet

Velfærdsteknologi har stor betydning for det kommunale serviceniveau, men potentialet i teknologierne er stadig ikke udnyttet godt nok. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse, som Teknologisk Institut har gennemført blandt 67 af landets 98 kommuner. 

I undersøgelsen svarer mere end 90 procent af de adspurgte, at velfærdsteknologi har en afgørende betydning for at fastholde velfærdsniveauet i kommunerne. Desuden mener 38,2 procent af de adspurgte, at velfærdsteknologi “i mindre grad” har indfriet sit potentiale, og 39,7 procent mener, at deres kommune “i mindre grad” høster gevinsterne ved velfærdsteknologi tilstrækkeligt.

”Det er interessant for os, at vores undersøgelse peger på, at velfærdsteknologi tillægges så stor betydning ude i kommunerne, mens det samtidig tyder på, at potentialet langt fra er indfriet, og kommunerne kunne få mere værdi ud af velfærdsteknologi. Det gode spørgsmål er selvfølgelig, hvordan vi fremadrettet kan sikre en større og bedre realisering af teknologiernes potentialer, siger centerchef Jørgen Løkkegaard fra Teknologisk Instituts center for Velfærds- og Interaktionsteknologi og fortsætter:

“Vores undersøgelse viser, at velfærdsteknologi stadig spiller en væsentlig rolle for kommunernes bestræbelser på – med færre ressourcer og flere borgere – at kunne levere den samme velfærd. Her er velfærdsteknologier blandt andet med til at effektivisere personalets arbejdsgange og øge borgernes livskvalitet og grad af selvhjulpenhed. Når velfærdsteknologi bliver implementeret og brugt korrekt, uanset om slutbrugeren er medarbejder eller borger, så er resultatet, at der bliver frigivet ressourcer i de respektive kommuner, som kan bruges på andet”, siger centerchef Jørgen Løkkegaard fra Teknologisk Institut.

Læs mere i pressemeddelelsen fra Teknologisk Institut 

Konferencen ”Velfærdsteknologi anno 2017”

Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med konferencen ’Velfærdsteknologi anno 2017’, som bliver holdt den 14. september 2017 i Odense Congress Center (OCC).
Her vil kommuner, Teknologisk Institut og en lang række aktører gøre status på brugen af velfærdsteknologi.

Læs mere om konferencen her