I samarbejde med et GTS-institut har virksomheden Nopa Nordic arbejdet med udvikling af nye vaskeaktive stoffer til vaskemidler. Råolie eller palmekerneolie i de vaskeaktive stoffer skal erstattes af planterester.

I et projektsamarbejde med vaskemiddelproducenten Nopa Nordic, har Teknologisk Institut fået lovende indledende resultater i udviklingen af nye bæredygtige ingredienser til vaskemidler. Ingredienserne er plantebaserede og kan erstatte fossile ingredienser og dermed gøre tøjvask og rengøring mere bæredygtigt.

Lovende resultater fra MUDP-projekt

De lovende resultater er kommet i et to-årigt projekt støttet af Miljøministeriets MUDP-pulje. I projektet har man undersøgt muligheden for at fremstille nye bæredygtige udgaver af de vaskeaktive stoffer, tensider, som normalt er baseret på fossil olie eller palmkerneeolie. Tensider er overfladeaktive stoffer og anvendes i dag i en række forskellige produkter, fx rengøringsprodukter, vaskemidler, kosmetik og fødevarer.

Fra olie til kafferester og insekter

På Teknologisk Institut har man undersøgt muligheden for at anvende forskellige alternativer til palmekerneolien som fx kafferester, risskaller, madrester og sågar insekter.

”I laboratoriet har forsøg med hjemlige reststrømme fra produktion af andre typer vegetabilske olier end palmekerneolie vist sig at fungere godt. Vi tror, det netop skyldes, at det er en reststrøm, der helt naturligt indeholder andre kemiske komponenter, altså det man normalt ville betegne som urenheder. Det kan med andre ord vise sig, at et spildprodukt kan blive vejen til at skabe nye bæredygtige tensider til vaskemidler. Det er vi selvsagt begejstrede over”, fortæller Maria Barmar Larsen, forretningsleder på Teknologisk Institut.

Produktionen af tensider er traditionelt baseret på fossil olie og forbundet med en væsentlig CO2-udledning. Derfor er fossilbaserede tensider løbende blevet udfaset og delvist erstattet af tensider baseret på palmekerneolie, der er et restprodukt fra palmeolieproduktionen.

Et mål om 100 pct. bæredygtige tensider

Udviklingen af bæredygtige tensider er sket i samarbejde med virksomheden Nopa Nordic A/S, der laver produkter til rengøring, vask og personlig pleje. Virksomheden har en klar målsætning om, at produkterne kun skal være baseret på bæredygtige kilder.

”Vi har igennem de seneste år videreudviklet på vores produkter, således at de i dag fremstår så bæredygtige, som markedet tillader. Derfor ønsker vi nu at udvikle 100 pct. bæredygtige tensider helt uden råvarer af fossil oprindelse. Hidtil har der ikke været nogen alternativer, der fungerer effektivt og giver mening forretningsmæssigt. Det vil vi meget gerne gøre noget ved”, fortæller Nikolaj Haulrik, der er Chief Innovation Officer hos Nopa Nordic.

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: Nopa Nordic A/S