Performanceregnskab for GTS udkommet

Performanceregnskab for GTS-net 2013 er netop udkommet med tal, analyser og eksempler på, hvordan danske virksomheder har glæde af samfundets investering i de ni GTS-institutter.

I den tre-årige periode har regeringen investeret en milliard kroner i GTS-nettet med det formål at skabe flere innovative og konkurrencedygtige virksomheder.

Uddannelsesminister Morten Østergaard slår fast, at det er helt centralt at sikre, at virksomhederne får de bedst mulige vilkår til at håndtere fremtidens udfordringer igennem innovative og fremadrettede investeringer.

“Det er afgørende, at danske virksomheder fortsat investerer i og anvender relevant forskning for at styrke produktiviteten og konkurrenceevnen til gavn for væksten og velfærden i Danmark. Regeringens investering i GTS-institutterne skal få flere danske virksomheder til at anvende ny forskning og teknologi til udvikling af produkter og services. Jeg opfordrer derfor GTS-institutterne til at styrke deres indsats, for at virksomheder benytter sig af deres faciliteter og serviceydelser,” siger Morten Østergaard.

Direktør i GTS-foreningen Ragnar Heldt Nielsen er tilfreds med resultaterne:

“Trods et mindre fald i antallet af danske kunder det seneste år har GTS-institutterne med sine 19.000 danske kunder fortsat et godt greb i dansk erhvervsliv, og sådan skal det fortsat være. For det sikrer, at GTS-institutterne har fingeren på pulsen i forhold til nye ønsker og behov i dansk erhvervsliv og dermed kan udfylde rollen som den centrale spiller i forhold til at omsætte forskningsbaseret viden til vækst og arbejdspladser.”

GTS-nettet i 2012

  • Den samlede omsætning blev fastholdt på 3,6 milliard kroner. Omsætningen fra danske private virksomhedskunder var på 970 millioner kroner.
  • GTS-nettet havde 19.216 unikke danske kunder, heraf er 16.483 private virksomhedskunder.
  • Små og mellemstore private virksomheder udgør ni ud af 10 af de private danske virksomhedskunder.
  • Der har de sidste fem år været en kraftig stigning i omsætningen fra forsknings-og udviklingsmidler fra 509 millioner kroner i 2008 til 827 millioner kroner i 2012.
  • Den kommercielle omsætning udgjorde i 2012 77 procent af den samlede omsætning, mens 23 procent af omsætningen kom fra forsknings-og udviklingsaktiviteter, herunder resultatkontrakter med Rådet for Teknologi og Innovation.

Vil du have sendt et trykt eksemplar, så send en e-mail til info@gts-net.dk

Læs Performanceregnskab for GTS.