Performanceregnskab for GTS-institutterne er udkommet

I juni udkom årets performanceregnskab for GTS-net, der viser udviklingen i centrale nøgletal og samtidig indeholder en række eksempler på GTS-institutternes arbejder. Af regnskabet fremgår det bl.a., at sidste år især bød på tre positive ting: Der var en stigning i den kommercielle omsætning, i antallet af danske kunder og omsætningen fra forskning og udvikling er fortsat på et højt niveau.

Et tilfredsstillende år

I det netop udkomne performanceregnskab for GTS-net kan du læse om, hvilken rolle det danske GTS-net spiller i det danske innovationsfremmesystem. Du får en status på udviklingen i GTS-nettets centrale nøgletal og aktiviteter, og du finder en række cases fra de ni GTS-institutter.

Læs fx om et EU-projekt, der allerede efter et år har givet resultater for en mindre SMV, om en ny teknologi der har banet vejen for en maskine til desinficering af hospitalsmadrasser eller om, hvordan international viden om byggeri ved kyster har været til gavn for et dansk arkitektfirma.

Centrale tal fra året:

  • Den samlede omsætning var på 3.7 mia. kr., og det var en stigning på 2 % i forhold til året før.
  • Den kommercielle omsætning var på knap 3 mia. kr.
  • Omsætningen fra forsknings- og udviklingsaktiviteter (herunder resultatkontrakter med Styrelsen for Forskning og Innovation) var på 767 mio. kr.
  • GTS-nettet havde 19.890 unikke kunder, og det var en stigning på 4 % i forhold til året før.
  • Ud af de 19.890 unikke danske kunder er de 17.055 private virksomhedskunder
  • 91 % af de private virksomhedskunder er små eller mellemstore danske virksomheder
  • De store private virksomhedskunder stod for 55 % af den danske omsætning.
  • Knap 4000 danske virksomheder køber ydelser for mere end 25.000 kr.
  • GTS-nettet deltog i 1.245 FoU-samarbejdsprojekter (danske og udenlandske)
  • Og GTS-nettet havde 798 samarbejdsrelationer med forskningsinstitutioner i Danmark og udlandet

Performanceregnskabet for GTS-net er skrevet i et samarbejde mellem GTS-foreningen og Styrelsen for Forskning og Innovation.

Du kan læse meget mere i performanceregnskabet, som du finder her