Ole Lehrmann rådgiver EU om fremtidens ikt

Nyt rådgivningspanel er nedsat i forbindelse med EU’s næste strategiske forskningsprogram Horizon 2020. Her skal Ole Lehrmann Madsen sammen med andre forsknings- og innovationseksperter fra Europa være med til at rådgive om, hvordan Horizon 2020 udmøntes i specifikke calls.


– I EU’s forskningsprogrammer spiller ikt en central rolle inden for stort set alle områder, også de såkaldte samfundsmæssige udfordringer inden for f.eks. sundhed, energi og klimaudfordringer, fortæller Ole Lehrmann Madsen, som ser det som en god mulighed for også at få ikt højere op på dagsordenen i den danske forsknings- og innovationspolitik.

Den danske ikt ekspert

Det nye rådgivningspanel er nedsat i forbindelse med EU’s næste strategiske forskningsprogram Horizon 2020. Her skal Ole Lehrmann Madsen sammen med andre forsknings- og innovationseksperter fra Europa være med til at rådgive om, hvordan Horizon 2020 udmøntes i specifikke calls.

– Det er en enestående mulighed for at få kendskab til de tanker, Kommissionen gør sig om forskning og innovation i forbindelse med Horizon 2020 og samtidig kunne være med til at påvirke udmøntningen af Horizon 2020, siger Ole Lehrmann Madsen, som er utrolig glad for, at Aarhus Universitet har vist ham den tillid at søge om medlemskab for ham. Ole Lehrmann Madsen er desuden kommet med i en arbejdsgruppe, som skal arbejde med de krav, der skal stilles til innovation i de fremtidige calls.

Input til Horizon 2020

Horizon 2020 skal være med til at sikre Europas globale konkurrenceevne og er en del af bestræbelserne på at skabe ny vækst og arbejdspladser i Europa. Programmet løber fra 2014-2020 og erstatter det nuværende forskningsprogram, FP7, ved udgangen af 2013.

For Alexandra Instituttet er timingen helt rigtig, da instituttet lige nu deltager i et større antal EU-projekter f.eks. Smart Santander, OutSmart og ABC4trust og netop er blevet koordinator for et større projekt under FP7, URB-Grade. Her vil instituttet udarbejde en strategi for, hvordan man bedst udnytter den store kontaktflade til gavn for danske virksomheder. Fokus vil være på viden udveksling, og hvordan man hjælper dansk erhvervsliv med at arbejde internationalt.

Med Horizon 2020 ønsker EU af styrke EU’s position inden for forskning, styrke den industrielle førerposition inden for nye teknologiske muligheder og innovation samt bidrage til at løse de fælles samfundsmæssige udfordringer i Europa, såsom klimaforandringer og håndteringen af en aldrende befolkning.

Vil du vide mere om Alexandra Instituttet og Ole Lehrmann Madsen, så kig her