Det offentlige innovationssystem i EU skal forbedres

Innovation inden for materialeteknologi skal være inspiration for en undersøgelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet i det interregionale projekt Public Policy Living Laboratory sammen med seks andre regioner i EU. 

Teknologisk Institut deltager i følgegruppen sammen med netværksorganisationerne Dansk Materialenetværk og Innovationsnetværket for Produktion/Center for Defence, Space and Security.

I første omgang skal der indsamles data bl.a. ved hjælp af studieture til de enkelte regioner med besøg hos vidensinstitutioner og virksomheder inden for avancerede materialer og netværk. I Danmark er projektgruppen blevet introduceret til det danske innovationssystem i juni 2017, bl.a. med besøg hos nyetablerede NAVITAS, som er et samarbejde mellem Aarhus Maskinmesterskole, ingeniøruddannelserne på Aarhus Universitet og INCUBA A/S. Organisationerne er gået sammen om at skabe et kraftcenter for uddannelse, forskning, innovation og iværksætteri.

Projektgruppen var også hos Teknologisk Instituts materialedivision, hvor den blev introduceret til industrielle 3D printere, og udstyr til fremstilling af avancerede overflader. Desuden er projektgruppen blevet introduceret til GTS-netværkets samspil i innovationssystemet og det danske Innobooster-koncept, hvor små og mellemstore virksomheder kan få tilskud til hjælp fra vidensinstitutioner til fx produktudvikling.

– De udenlandske partnere var specielt imponeret af de gode samarbejdsrelationer mellem det offentlige system, vidensinstitutioner, netværkene og det private erhvervsliv. Den høje grad af arbejdsdeling mellem de forskellige aktører i innovationssystemet var også noget, som imponerede de besøgende. Endelig var virksomheders enkle adgang til GTS systemets teknologiske services noget, som virkede attraktivt. Det danske innovationssystem er således yderst veludbygget, siger Jens Christiansen.

Efter sidste studietur til Italien i februar 2018 skal der udarbejdes roadmaps for de enkelte regioner i EU med forslag til nye politiske instrumenter på innovationsområdet.

Public Policy Living Laboratory-projektet ledes af Dr. Michael Boronowsky fra University of Bremen. Ud over Danmark, deltager delstaten Bremen i Tyskland, Podkarpackie provinsen i Polen, Piemonte regionen i Italien, regionen Nouvelle-Aquitaine i Frankrig samt Litauen.

Yderligere oplysninger: Sektionsleder Jens Christiansen, Teknologisk Institut, mobil 7220 2498, mail: jec@teknologisk.dk