Øget behov for viden om indeklima

Halvdelen af virksomhederne i byggeriet mangler ifølge ny rapport fra Teknologisk Institut viden om luftkvaliteten i bygninger. Rapporten viser også, at behovet stiger i takt med, at flere nye og genbrugte materialer introduceres i byggebranchen.

I takt med at bygninger bliver mere og mere komplekse og kommer til at indeholde flere nye og genanvendte materialer, stiger behovet for viden og dokumentation af indeklima som fx luftkvalitet i det færdige byggeri. Men samtidig mener 55 procent af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen at der generelt mangler viden om luftkvalitet. Det konkluderer undersøgelsen Stigende behov for dokumentation af indeklima, som omfatter et repræsentativt udsnit at virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

Risiko for overførsel af skadelige stoffer

– Afgasning fra byggematerialer kan have store konsekvenser for indeklimaet, og en god luftkvalitet i bygningen er afgørende for oplevelsen af det færdige byggeri. Viden om og dokumentation af indhold og afgivelse af stoffer fra byggematerialer bliver særligt vigtige, efterhånden som byggeriet begynder at bruge flere genanvendte materialer, så vi ikke risikerer at overføre skadelige stoffer fra gamle bygninger til nybyggeri, siger seniorspecialist Thomas Witterseh, Teknologisk Institut.

Han fremhæver, at indeklimaet i en bygning kan have betydning for trivsel, produktivitet og dårligt indeklima kan ligefrem føre til hovedpine, slimhindeirritation, unormal træthed eller koncentrationsbesvær. Desuden kan dårligt indeklima føre til udvikling af allergi og andre sygdomme. Derfor er det ikke uproblematisk at 34 procent af de adspurgte i undersøgelsen peger på, at de eksisterende byggevareinformationer om emissioner er vanskelige at forstå.

– Hvis oplysningerne ikke er tilgængelige eller er vanskelige at forstå, så er der risiko for at der vælges materialer, som har negativ indflydelse på indeklimaet. I fremtiden bliver viden om emissionerne endnu mere relevant for at sikre brugernes sundhed og trivsel. Krav til konstruktionernes tæthed og lavt energiforbrug resulterer i nogle tilfælde i lavere luftskifte i bygningerne, og det stiller højere krav til byggematerialerne, siger Thomas Witterseh.

Læs mere her