Nyudviklede betonrør- og brønde testes i aggressivt spildevandsmiljø

Korrosion grundet svovlbrinte er et alvorligt problem i kloaknettet, som særligt skaber problemer hos forsyningsselskaberne. Nu skal skaderne minimeres via nyudviklede spildevandsrør og brønde i beton som skal testes i fuldskala.

Nyudviklede spildevandsrør og brønde er klar til at vise, at de har øget holdbarhed i aggressive spildevandsmiljøer med høje koncentrationer af svovlbrinte. I alt vil ca. 900 meter rør og 18 brønde etableres over 4 rørstrækninger som led i et forsøg. Rørene vil fordele sig i Aalborg-, Jammerbugt-, Fredericia-, Hedensted- og Esbjerg Kommuner.

Fra syretests til fuldskalatests

De nye rør og brønde er blevet til i et projektsamarbejde ved navn ”Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer II”. Projektet er blevet til i samarbejde mellem Teknologisk Institut, RC Beton A/S og en række forsyningsselskaber, som har fået støtte til projektet af MUDP. Projektpartnerne har videreudviklet materialesammensætninger og optimeret produktionsbetingelser for udvalgte rør- og brøndtyper og er altså nu klar til at teste resultaterne af i fuldskala.

Katja Udbye Christensen fra Teknologisk Institut er projektleder og hun glæder sig til at se projektgruppens arbejde bære frugt.

– Etableringen af fuldskalaforsøgsstrækningerne på i alt ca. 900 meter samt de 18 brønde er kulminationen på vores projekt. Siden 2016 har vi arbejdet intenst med produktoptimering i vores laboratorium, hvor vi bl.a. har udført syretests til simulering af det aggressive miljø der findes i nogle spildevandsrør og efterfølgende undersøgt, hvordan de forskellige betonsammensætningers mikrostruktur er påvirket” udtaler Katja Udbye Christensen.

Nødvendig løsning på velkendt udfordring

Det er en kendt udfordring, at aggressive miljøer i nogle rørstrækninger kan forårsage korrosion af betonrør og -brønde i afløbssystemer og udfordringen bliver opfattet som meget væsentlig af flere af landets forsyningsselskaber.

For både Katja Udbye Christensen og resten af projektteamet er der ingen tvivl om, at projektet er vigtigt, hvis det skal lykkes at løse de udfordringer som forsyningsselskaberne står overfor. Med i projektet er Olav Bennike, Civilingeniør hos Aalborg Kloak A/S, og han understreger behovet for, at der findes en løsning på den alvorlige nedbrydning af betonrørene.

”Vi er nødt til at få løst problemerne med svovlbrintekorrosion i kloaknettet. Det er et alvorligt problem, som reducerer rørenes levetid betragteligt. Et problem som kun bliver større, som følge af det øgede pres på spildevandsledninger forårsaget af en øget centralisering af rensning af spildevand, samt separering af kloaknettet”, siger Olav Bennike.

Læs mere om projektet her

Billede: Teknologisk Institut