Nyt tiltag skal mindske luftforurening fra færger

Et nyt projekt med Teknologisk Institut i hovedrollen skal afprøve metoder til at nedsætte luftforurening fra færger. Det skal give bedre vilkår for luftkvaliteten i kystnære byer og samtidig skabe grundlag for nye, danske arbejdspladser.

Som led i et nyt projekt, der støttes af miljø- og fødevareministeriet, vil man gennemføre miljøfremmende tiltag på tre færger rundt omkring i landet. Det sker med henblik på at mindske skibenes forurening markant. Målsætningen, man arbejder efter, er at partikelforurening fra skibene skal reduceres med hele 98 %. Samtidigt skal udledningen af NOx (kvælstofoxid) nedsættes med 80 %. Som en ekstra bonus vil den anvendte metode også kunne medføre en betydelig nedsættelse af lavfrekvent støj. Alt i alt vil forsøget altså være til gavn for flere kystnære byområder og deres beboere.

– Teknologien kan både bidrage til en bedre luftkvalitet i havnebyerne og skabe danske arbejdspladser. Danmark vil komme i front med maritime emissionsløsninger og dermed sikre at danske rederier og teknologileverandører er på forkant med forventede kommende krav til NOx og partikeludledning fra skibe, siger Lars Overgaard, projektleder ved Teknologisk Institut i en pressemeddelelse.

Det forestående projekt kan da også ses som forsøg på at imødekomme skærpede miljøbestemmelser for færgers udledning af NOx. Disse slår fast, at nye skibe i Nord- og Østersøen  skal udlede 75 % mindre NOx fra 2021, i forhold til hvad lovgivningen i dag foreskriver.

Flere færger skal følge trop

Virksomhederne Exilator ApS, Amminex A/S og Purefi A/S, som blot er nogle af projektets partnere, vil stå for hver deres bud på en løsning. Endnu er to færger udvalgt til forsøget. Det gælder færgerne M/F Isefjord og M/F Pernille, som opererer mellem henholdsvis Hundested-Rørvig og Helsingborg-Helsingør.

Teknologisk Institut, som tog initiativ til projektet, vil stå for den opfølgende afmåling af forsøgets effekt. Denne tager form af validerende støj- og emissionsmålinger, som vil være i stand til at påvise de udledte resultater og betydningen af dem. I denne sammenhæng vil man også foretage målinger i de omkringliggende bymiljøer, for at se hvad indgrebende har af betydning i en større miljøkontekst.

Ved at afprøve og validere de forskellige metoder, håber man at mindst en af de tre løsninger vil vise sig særligt effektiv. Er det tilfældet, skønner man at kunne implementere lignende løsninger på andre færger rundt omkring. Lars Overgaard uddyber: ”Med en succesfuld demonstration af teknologien er det realistisk, at der i umiddelbar forlængelse af projektet kan afsættes minimum ti installationer i Danmark og mindst 100 globalt”.