GTS-institut har netop indviet et af verdens mest avancerede indeklimalaboratorier. Sammen med rådgivere og industrien skal det teste fremtidens intelligente løsninger til bedre indeklima.

Efter to års design og udvikling har Teknologisk Institut indviet et af verdens mest avancerede indeklimalaboratorier i Taastrup. Laboratorierummet er på 370 m3 – og i laboratoriet kan man definere og flytte rundt på vægge, gulve og lofter og simulere forskellige belastninger, som kulde, solvarme og luftkvalitetsmæssige forhold.

”Vi håber, at det nye indeklimalaboratorium kan være med til at bane vejen for en mere holistisk og bæredygtig tilgang til bygningsdrift, så sundere og mere komfortabelt indeklima og mindre energi- og materialeforbrug kan gå hånd i hånd – både hos producenter af indeklimateknologi og slutbrugerne i byggeriet”, siger direktør David Tveit, Teknologisk Institut.

Opbygningen af laboratoriet er støttet af Energistyrelsen under Green Labs DK.

Fuldt fleksibel konstruktion

Laboratoriet er opbygget som en stålkonstruktion med over 600 aluminiumselementer, hvoraf nogle elementer kan temperaturstyres og frit udskiftes og placeres i både gulv, vægge og lofter alt efter forsøgsscenariet.

Det består af to kamre med en skillevæg og loftselementer, som frit kan varieres.

I tilknytning til laboratoriet er etableret to store ventilationsanlæg, som kan indblæse eller udsuge luftmængder med en ønsket temperatur fra vilkårlige placeringer i laboratoriets vægge, lofter og gulve.

”Vi har lavet et laboratorium, hvor vi er herre over alle påvirkninger og de ydre forhold. Vi kan fuldstændigt kontrollere luft- og overfladetemperaturer og luftstrømme samtidig med vi fleksibelt kan ændre laboratoriets dimensioner og opbygning. Vi kan dele det op i to selvstændigt isolerede laboratorier, hvis vi vil udføre to forskellige forsøg, eller afprøve samme teknologi i to forskellige scenarier samtidig. På den måde kan vi teste både hurtigere, mere fleksibelt og økonomisk fordelagtigt for kunderne”, siger forretningsleder Lasse Skammelsen Trankjær, Teknologisk Institut.

Fremtidens Internet of Things

I det nye laboratorium skal Teknologisk Institut teste indeklimaløsninger og HVAC-teknologier for såvel kommercielle kunder som led i forskning og udvikling-projekter. Det kan foregå på både komponent- og systemniveau for at optimere indeklima, energiforbrug og styringer. Blandt andet med den øgede brug af sensorer og intelligente styringer af indeklimaet med fremtidens cloud-løsninger.

”Sensorer og styringssystemer bliver mere og mere afgørende for at skabe et godt indeklima. Nu kan vi få bedre data på systemniveau, hvor vi har mange faktorer med. Nu kan vi se på større sammenhænge og få en bedre viden om de mange faktorer, som skaber indeklimaet. Vi skal blive bedre til at forstå de forhold som påvirker indeklimaet, og det kan det nye laboratorium hjælpe os med. Det kan være vigtigt, når industrien skal udvikle nye indeklimaløsninger. Fx kan man undgå at overdimensionere løsninger, så der kan spares energi og derved bidrage til mere bæredygtige løsninger”, siger Lasse Skammelsen Trankjær.

Du kan læse mere om det nye testlaboratorium her

Foto: Teknologisk Institut