Nyt testcenter for designpsykologi øger forståelsen af brugeradfærd

FORCE Technology har oprettet et nyt Designpsykologisk Testcenter til måling af brugeradfærd. Arbejdsformen adskiller sig fra de normalt anvendte metoder til den slags målinger, idet centret kombinerer kendte etnografiske metoder med den seneste teknologi indenfor psyko-fysiologiske målinger.

Af Nanna Bastved, FORCE Technology

Idéen bag Designpsykologisk Testcenter er at tilbyde virksomheder indenfor en lang række brancher en præcis viden om deres kunders og brugeres adfærd baseret på faktuelle data. Centret har allerede oparbejdet en bred erfaring og viden om anvendelse af psyko-fysiologiske målinger i samspil med etnografiske metoder.

Det interessante ved de teknologier, som anvendes til psyko-fysiologiske målinger, er, at de er mobile. Det betyder, at hvor man tidligere typisk var bundet til laboratoriet for at gennemføre disse brugeradfærdsmålinger, kan man i dag indsamle dem i brugernes naturlige miljø.

Et værdifuldt resultat af anvendelsen af teknologier kombineret med etnografiske metoder er, at man kan opnå et præcist beslutningsgrundlag, som er baseret på faktuelle data frem for skøn og vurderinger.

Centret anvender blandt andet teknologier som:

  • EEG-udstyr måler den mentale arbejdsbelastning, når vi betjener apparater eller maskiner, eller vores begejstring og engagement, når vi udvælger produkter eller befinder os i monotone arbejdsprocesser.
  • EKG-udstyr måler hjerterytme. Herigennem kan opnås et indblik i underbevidste reaktioner på stimuli herunder en persons emotionelle tilstand (neutral, glad, stresset, trist) i forskellige situationer.
  • Eye-tracking er briller, der optager og analyserer, hvad vi ser på, i hvilken rækkefølge og hvor længe. Det anvendes blandt andet til at undersøge betjening af maskiner, hvordan vi forstår manualer, hvordan vi finder vej, og hvad der fanger vores interesse.

Mobile og faktuelle målinger

En af de store fordele forbundet med anvendelsen af disse teknologier er, at de er mobile og derfor snildt kan anvendes i in-situ-studier ude i felten. Ved at bruge udstyret på personer undervejs er det muligt at undersøge deres følelsesmæssige tilstande i scenariet – tilstande, som ellers er vanskelige at observere og vanskelige at få adgang til via personens egen verbale rapportering.

Teknologierne bidrager derved med faktuelle data om personen, som man normalt ikke har adgang til. Disse data, kombineret med vores psykologers observationer og spørgeteknik, giver nye forståelser og indsigter om personerne, som ellers ikke har kunnet opnås.

På baggrund af den erfaring FORCE Technology har opnået med anvendelsen af de psyko-fysiologiske teknologier, har centret udviklet specifikke etnografiske metoder, hvori disse teknologier med fordel kan indgå.

Afprøvet i flere brancher

De psyko-fysiologiske studier skal ikke ses som en erstatning for traditionelle metoder, fx kvalitative og kvantitative studier, men som komplementerende og en måde hvorigennem man kan opnå et væsentlig bedre faktuelt beslutningsgrundlag.

Testcentrets teknologier og metoder er blandt andet afprøvet gennem succesfulde studier indenfor eksempelvis den maritime industri. Her har man udført usability-studier af nye løsninger indenfor e-navigation. Studierne indeholder gode eksempler på anvendelsen af metoderne og har bevist de store fordele, der er forbundet med at kombinere teknologierne med de traditionelle dataindsamlingsmetoder. Eksempelvis har data fra eye-tracking-udstyret vist, hvordan brugerne rent faktisk benytter interfaces i forbindelse med e-navigation, givet anledning til ændringsforslag af skærmbillederne med henblik på at øge brugeroplevelsen.

Et andet sted hvor metoderne er blevet brugt er i Retail-branchen. Her har man gennemført studier af butiksindretning og butikspersonalets adfærd overfor kunderne. Anvendelsen af teknologier til at indsamle data og observationer undervejs i disse studier har udmøntet sig i konkrete anbefalinger fra testcentrets side, fx angående skiltning, mærkning og vareopsætning. Testcentret har også kunnet give anbefalinger til ændret adfærd blandt butikspersonalet baseret på kunders behov, spørgsmål, forvirring og undren.

Du kan læse mere om testcentret her