Nyt robotsystem sorterer værdifuldt elektronikaffald

Et nyudviklet robotsystem aflaster både miljøet og medarbejdere, når det sorterer batterier og andet elektronikaffald med hjælp fra kunstig intelligens.

Mulighederne for at anvende moderne robotteknologi i affaldsbranchen er mange. Eksempelvis kan teknologien sortere affald effektivt – og samtidigt også sikkert. Det kan man eksempelvis se på resultatet af det samarbejde, som Teknologisk Institut har indgået med svenske Refind Technologies. Det har nemlig ført til udviklingen af et nyt robotsorteringssystem. Systemet kan – ved hjælp af kunstig intelligens – genkende og sortere batterier og andet elektronikaffald.

– Potentialet for robotteknologi i affaldsbranchen er kæmpestort, fordi det mere effektivt kan få sorteret vores affaldsmængder, og vi mere effektivt kan få trukket de ressourcer ud af vores affald, som vi har brug for, siger sektionsleder Jacob Kortbek, Teknologisk Institut.

– Vi har arbejdet med flere forskellige metoder – både metoder til at kunne genkende batterier og elektronikaffald, men også metoder omkring robotten, som skal opsamle de her emner og sortere dem ud i de rigtige kategorier, tilføjer han.

Skelner telefoner fra fjernbetjeninger

Med robotsystemet – der gør brug af avancerede kamerateknologier og deep learning til at genkende de forskellige objekter – er det muligt at sortere de betydelige dele fra som fx dyrebare chips eller guld fra mobiltelefoner. Når systemet er i stand til at skelne mellem eksempelvis telefoner og fjernbetjeninger, bliver de mere dyrebare batterier fra telefonen ikke smidt ud sammen med de mindre kostbare batterier fra fjernbetjeningen.

På den måde er det muligt for robotsystemet at skabe en bedre ressourceudnyttelse for samfundet.

AAWSBE1 – Adaptive automated WEEE sorting 1: battery extraction – som projektet hedder – koordineres af Teknologisk Institut med Refind Technologies og Stena Recycling Denmark som samarbejdspartnere. Projektet er støttet af EU-midler gennem ECHORD++.

Du kan se en video af systemet i brug her

Foto: Teknologisk Institut