Nyt projekt vil reducere madspild i dejproduktionen

Innovationsfonden har investeret 6 mio. kr. i nyt projekt, der skal halvere spild samt sikre kvaliteten i dej-producerende virksomheder ved overvågning af ingredienserne og selve fremstillingsprocessen. Teknologisk Institut deltager i projektet.

Hver dag fører madspild i produktionen af dejbaserede fødevarer til tabt omsætning og unødigt spild af fødevarer. Det skyldes naturlige variationer i kvaliteten af ingredienserne, som påvirker dej-fremstillingen og først kommer til udtryk i det færdigproducerede produkt, der derved må kasseres.

Ved at måle direkte på råvarerne og dejen under fremstillingen, vil de opsamlede data gøre det muligt, at justere dejen inden produktionen er færdigproduceret. Derved forventes det, at spild i produktionsvirksomhederne vil blive mere end halveret.

Det er baggrunden for at Innovationsfonden nu investerer 6 mio. kr. i et projekt, hvor Kelsen Group A/S, Orkla Foods Danmark A/S, Københavns Universitet og Teknologisk Institut er gået sammen for igennem de næste tre år at øge forståelsen af, hvordan ingredienser og dej-teksturer har indflydelse på det færdige kvalitetsprodukt.

Andre udfordringer

De dejproducerende virksomhederne oplever en stor udskiftning af medarbejdere i forbindelse med sæsonproduktion. Det kræver meget oplæring, da dejen bliver lavet ved manuel justering af ingredienserne i produktionen.

– Den daglige produktion er meget personafhængig, og med dette projekt vil vi indføre løbende målinger og analyser af råvarerne og af deres samspil under selve produktionsprocessen. På den måde kan man hurtigt sætte ind og sikre kvaliteten, så man undgår at skulle kassere fødevarer, siger projektleder og seniorspecialist Maria Barmar Larsen.

– Vi har store sæsonudsving i produktionen med mange nye medarbejdere. Derfor er det vigtigt for os at få så meget af den faglige viden som muligt gjort objektiv og målbar, så vores kunder oplever en ensartet høj kvalitet og samtidig reduceres spild i produktionen, siger Supply Chain Director Tove Kjeldsen fra cookieproducenten Kelsen Group A/S.

Samfundspotentiale

Det forventes, at projektpartnerne 5 år efter projektafslutning vil have halveret spild og reduceret omkostninger til spild med 130 mio. kr.
En national skalering forventes at udgøre milliarder i besparelser – foruden en reduktion i madspild.

Læs meget mere her