Nyt projekt gør fiskeskind til modeartikler

Fiskeskind er i dag et biprodukt fra fiskeindustrien, men kan med nye processer oparbejdes til fiskeskindslæder, et nyskabende og bæredygtigt materiale til produkter som tasker, smykker og møbler. Det udnyttes i meget ringe grad i dag i Danmark, men det vil et nyt projekt nu lave om på.

Projektet har deltagelse af Teknologisk Institut og en række partnere indenfor fiskeri, garveri og modeindustrien, som sammen vil udvikle et konkurrencedygtigt og miljøvenligt koncept til stabilisering og garvning af fiskeskind fra fiskeindustrien.

Samtidig vil der blive arbejdet i direkte kontakt med en værdikæde fra en restressource frem til design og produktion af lædervarer baseret på fiskeskind, for at sikre at den udviklede metode er behovssvarende og rentabel, og at eventuelle barrierer for brug af fiskeskind afdækkes og minimeres.

Gavner både fiskeindustrien og miljøet

Projektet vil både sikre et højere indtægtsgrundlag for de involverede fiskerivirksomheder samt hjælpe miljøet. Fiskeskindet afsættes til garverierne til en markant højere pris, end man kan i dag til foder. Det vil øge omsætningen og sikre arbejdspladser i fiskeriindustrien. Samtidig forudses en mindsket miljøpåvirkning gennem bedre ressourceudnyttelse af fiskeskindet.

Længere oppe i værdikæden er der også store forventninger til mulighederne. Garveriet Atlantic Leather, som er delvist ejet af danske Tindskard ApS, deltager i projektet med det klare formål at udvide deres forretning.

”Via projektet forventer vi at få udvidet anvendelsen af fiskeskindene. I dag er det et affaldsprodukt, som går til foder. Ambitionen er i stedet at bruge det i luksusprodukter og få det afsat længere oppe i værdikæden på en både økonomisk og miljømæssig bæredygtig måde. Det er ret genialt,” siger Hulda Tindskard fra Atlantic Leather.

Teknologien baner vejen for mulighederne

Potentialet i projektet kan ikke realiseres uden nye teknologiske processer og samarbejder. Udover projektledelse sørger Teknologisk Institut derfor også for at tilføre den påkrævede viden.

”Et projekt som dette kræver involvering af mange forskellige fagligheder. På Teknologisk Institut har vi viden inden for udvikling af garvemetoder, faciliteter til tests og kvalitetsvurdering af skindprøver samt kendskab til tekstiler. Teknologisk Institut besidder desuden omfattende kompetencer inden for miljøoptimering af industrielle processer og vurdering af restbiomassernes potentiale. Så vi kan byde ind i løbet af hele projektet og bidrage til realiseringen af dets potentiale,” slutter Karin Loft Eybye om projektet, der løber frem til 2020.

Projektet har fået et tilskud på mere end 850.000 kr. af Grønt Udviklings- og Demonstrations Program – GUDP, som hører under Miljø- og Fadevareministeriet. Udover Teknologisk Institut deltager også Royal Greenland Seafood A/S, A. Espersen  A/S, Tindskard ApS, Carlend Copenhagen ApS, Skalma A/S og Karen Lise Krabbe i projektet.

Læs mere her