Nyt måleudstyr på DFM

Rådet for Teknologi og Innovation har bevilget 3,3 mio. kr. til udskiftning af DFM’s basale metrologiudstyr til vejning.

Bevillingen sikrer, at Danmark kan opretholde og videreudvikle kompetencerne på området måling af masse, og at danske virksomheder fortsat har adgang til kalibreringsydelser af højeste kvalitet på området.

Det nye metrologiudstyr kan måle masse med en opløsning på en milliardtedel af et kilogram og bruges til at viderebringe sporbarhed fra Danmarks kilogramprototype til de lodder, der anvendes til kalibrering i en række danske kalibreringslaboratorier og virksomheder.

Det er især vigtigt for små og mellemstore virksomheder at denne kompetence findes i Danmark, da alternativet er at få kalibrereringerne foretaget i udlandet, med deraf følgende ekstraomkostninger og forsinkelse.

”Det er af stor betydning for dansk erhvervslivs konkurrenceevne, at den basale teknologiske infrastruktur opretholdes og videreudvikles, og DFM ser frem til at kunne styrke både kompetencer og ydelser inden for måling af masse og dermed øge værdiskabelsen i samfundet,” siger Michael Kjær, direktør i DFM.

Læs mere om aktiviteten.

Læs mere om DFM.