Nyt lab styrker udviklingen af ny dansk velfærdsteknologi

Nyt innovationslab i Odense har fokus på udvikling af ny velfærdsteknologi for at forbedre teknogierne, styrke brugen af den rigtige velfærdsteknologi hos borgerne samt åbne for øget eksport af dansk velfærdsteknologi. 

CareLab Innovation skal bygge bro mellem virksomhederne og slutbrugerne i velfærdssystemet, så teknologierne bliver bedre for brugerne, og samtidig åbne for eksportegnede helhedsløsninger af nye velfærdsteknologier.

– Der udvikles allerede nu rigtigt mange gode løsninger. Men efterspørgslen efter gennemtænkte og behovsrettede velfærdsteknologier er stor i de danske kommuner. Vejen til mere succesfulde velfærdsteknologiløsninger er et tæt samarbejde mellem slutbrugerne og løbende produktudvikling gennem markedsindsigt, løbende brugerinddragelse og tidligere potentialeevalueringer. Det kan skabe de næste generationer af succesfuld, dansk velfærdsteknologi, siger centerchef Jørgen Løkkegaard fra Teknologisk Instituts Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi.

CareLab Innovation får sæde i Forskerparken i Odense – samme placering som Teknologisk Instituts robotspecialer.

Velfærdsteknologi er et middel til at bibeholde det kommunale serviceniveau

En undersøgelse foretaget af Teknologisk Institut viser, at velfærdsteknologi tilskrives en afgørende rolle i opretholdelsen af det kommunale serviceniveau. Samtidig viser undersøgelsen, at implementering og umoden teknologi er en udfordring for udbredelsen af velfærdsteknologi.

– Det er med andre ord vores mission at sætte skub i modningsprocessen for danske velfærdsteknologiprodukter. Modne teknologier er alt andet lige nemmere at implementere, og netop implementering skal derfor tænkes med fra starten af processen. Med vores gode samarbejde med den offentlige sektor kan deres erfaringer og evalueringer i tidlige faser forbedre udviklingsprocessen markant, siger Jørgen Løkkegaard.

Udvikling af flere danske velfærdsteknologier

De sidste 10 år er der blevet taget mange forskellige velfærdsteknologier i brug, som har været med til at løfte livskvaliteten for borgerne, arbejdsmiljøet for personalet og bundlinjen for kommunerne. Men ofte har det drejet sig om eksisterende teknologier hentet hjem fra udlandet.

– Vi mener, at tiden nu er moden til at satse målrettet på det erhvervsmæssige potentiale, som Danmark har på velfærdsteknologiområdet. Vi har en særlig styrkeposition i Danmark, hvor vi har et godt samarbejde mellem virksomheder, den offentlige sektor og vidensinstitutioner. Vi er derfor godt gearet til at udvikle gode, behovsrettede teknologier til glæde for den enkelte borger, men også for den danske eksport. Det er den udvikling, vi gerne vil støtte med etablering af CareLab Innovation, siger divisionsdirektør Anne-Lise Høg Lejre fra Teknologisk Institut.

Kom til indvielse

Teknologisk Institut indvier sit nye innovationslab i forbindelse med åbent hus-arrangementet ROBOTBRAG den 15. november 2017 kl. 10:15.

Læs mere her