Nyt Big Data-værktøj udpeger virksomheder, der er i risiko for at gå konkurs

Forskere fra Aarhus Universitet arbejder sammen med Erhvervsstyrelsen på at udvikle et værktøj, der bl.a. kan forudsige konkurser. Det sker i regi af DABAI centeret, som Alexandra Instituttet er projektleder for. 

Med over 700.000 virksomheder bliver der registreret mange hændelser på virksomhederne i CVR. Hændelserne tæller bl.a. startdato, brancheskift, revisorskift, direktørskifte eller nye bestyrelsesmedlemmer.

Særlige mønstre i sådanne hændelsesforløb kan indikere om en virksomhed omgår regler, er i risiko for konkurs, eller har særlige potentialer for vækst. Med de store datamængder i CVR kræver det imidlertid nye dataanalyse-værktøjer at identificere mønstre i virksomhedernes livsforløb.

Denne udfordring arbejder forskere på Institut for Datalogi ved Aarhus Universitet i regi af DABAI centeret, som Alexandra Instituttet er  projektleder for. Det nye dataanalyse-værktøj bliver udviklet sammen med Erhvervsstyrelsen, og det skal skabe et kompakt visuelt overblik over lange serier af hændelsesdata, som er svære at overskue.

Læs mere her