Vejsektorens Test- og Udviklingslaboratorium er blevet indviet hos Teknologisk Institut i Taastrup. Her skal laboratoriet understøtte forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på fremtidens veje.

Med en vision om at fremtidssikre udviklingen af den danske infrastruktur har Teknologisk Institut for nyligt indviet Vejsektorens Test- og Udviklingslaboratorium. Det skete ved en velbesøgt reception i det nye laboratorium på Teknologisk Institut i Taastrup.

Det nye laboratorium skal understøtte vejsektoren med forsknings- og udviklingsprojekter, samtidigt med at laboratoriet fremover kunne tilbyde vejsektoren uvildig og akkrediteret prøvning samt specialistrådgivning.

Stort potentiale for udvikling

– Vi ser frem tid at bidrage til udviklingen af fremtidens infrastruktur. Ud over at gennemføre en række udviklingsprojekter, som skal ruste infrastrukturen til klimaforandringer og råstofmangel, ser vi potentialer inden for udvikling af nye materialer, intelligent infrastruktur og nye designmuligheder for vejinfrastrukturen, siger direktør Mette Glavind, Teknologisk Institut.

Som eksempler nævner hun cirkulær asfaltproduktion, hvor materialer genbruges til nye veje uden at gå på kompromis med kvalitet, sikkerhed og holdbarhed, veje som er klimatilpassede i forhold til at kunne håndtere klimaforandringernes stigende regnmængder samt veje, der reducerer rullemodstand (og dermed CO2) og støj.

Strategisk samarbejde

I forbindelse med indvielsen underskrev adm. direktør Søren Stjernqvist, Teknologisk Institut og Jens Holmboe, vejdirektør ved Vejdirektoratet, en strategisk samarbejdsaftale. Formålet med aftalen er at samarbejde om at udvikle den fysiske infrastruktur til gavn for bygge- og anlægssektoren og at samarbejde indenfor udvikling af innovative og bæredygtige løsninger til infrastrukturen.

Du kan læse mere om indvielsen her

Om Vejsektorens Test- og Udviklingslaboratorium:

Laboratoriet tilbyder uvildig materialekontrol, herunder standardprøvninger såvel som avancerede funktionsafprøvninger af asfaltmaterialer og dets delkomponenter. Bl.a. tilbydes udmattelsestest og kulde-/revnemodstandstest samt prøvninger, hvor materialerne forinden har været udsat for accelereret ældning, f.eks. bestemmelse af bindemidlers rheologi (flyde- og deformationsegenskaber) under forskellige belastninger og temperaturpåvirkninger.

Du kan læse mere om udviklingscentret her