Virksomheder opn?r st?rst effekt af GTS-samarbejde

Ny publikation fra Uddannelses- og Forskningsministeriet kortl?gger erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling. GTS gl?der sig over, at FoU-aktive virksomheder opn?r den st?rste produktivitetseffekt igennem et samarbejde med et GTS-institut. Men der er ogs? grund til bekymring.?

Den nye publikation har set p? erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i perioden 2008-2015. Publikationen peger bl.a. p?, at:

  • Store virksomheder bruger flere penge end tidligere p? at investere i egen forskning og udvikling, mens sm? og mellemstore virksomheder investerer mindre. S?rligt 64 store virksomheder st?r for en stigende andel af erhvervslivets samlede FoU-investeringer, nu over halvdelen af investeringerne.
  • FoU-investeringerne koncentreres p? f?rre og st?rre virksomheder. Antallet af virksomheder, der investerer i egen forskning og udvikling, sk?nnes til at v?re faldet med 28 pct. fra 2009 til 2015.
  • De forskningsaktive virksomheder i gennemsnit har ?get deres investeringer med 50 pct. i perioden.

Samarbejde om forskning giver v?kst i produktiviteten

Publikationen ser desuden p?, om der er en sammenh?ng mellem virksomhedernes forskningssamarbejde og produktivitet.

I forhold til de virksomheder, der er FoU-aktive, viser opg?relsen en positiv sammenh?ng mellem forskningssamarbejde og produktivitetstilv?kst. Her opg?r publikationen effekten set ud fra tre samarbejdsformer.

  • FoU-aktive virksomheder, der kun samarbejder med et GTS-institut. Her opn?r virksomhederne en produktivitetseffekt p? 3,7 pct-point h?jere end for FoU-aktive virksomheder, der ikke indg?r i et samarbejde.
  • FoU-aktive virksomheder, der har samarbejdet med b?de et universitet og et GTS-institut. Her er produktivitetsgevinsten i gennemsnit 2,2 pct-point.
  • FoU-aktive virksomheder, der kun samarbejder med et universitet. Her er produktivitetsgevinsten p? 2,9 pct-point.

Direkt?r i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nilsen, gl?der sig over, at publikationen generelt viser, at det kan betale sig at indg? i forskningssamarbejde:

?Men i GTS-foreningen gl?der vi os s?rligt over, at FoU-aktive virksomheder har den st?rste produktivitetseffekt, n?r de samarbejder med et GTS-institut. Det underbygger en unders?gelse tilbage fra 2009, der viste samme tendens?.

Ragnar Heldt Nielsen er dog samtidig bekymret for, at f?rre virksomheder investerer i forskning – og at de store forskningsaktive virksomheder er ved at give de sm? og mellemstore virksomheder baghjul.

?Det er skr?mmende, at antallet af forskningsaktive virksomheder sk?nnes til at v?re faldet med hele 28 pct. Det viser med al tydelighed behovet for at vende udviklingen og finde svar p?, hvordan vi f?r langt flere SMV?er til at investere i FoU og til at indg? i forskningssamarbejde. Den netop offentliggjorte strategi for forskning og innovation rykker ikke noget i sig selv. Der skal handling til. Derfor indg?r vi i GTS meget gerne i en dialog om, hvordan endnu flere SMV?er kommer med p? vognen?.

Du kan l?se mere og hente publikationen her