Sådan designes meningsfuld teknologi

Hvordan bliver Danmark verdensmester i design af meningsfulde elektronikprodukter, der ikke belaster naturen? Det kan du læse mere om i "quick-guide" fra FORCE Technology.

Performanceregnskab for GTS-net 2019 er udkommet

I performanceregnskabet er der en status på centrale nøgletal for GTS-institutterne, der bl.a. viser en positiv udvikling i dansk, kommerciel omsætning og i antallet af private, virksomhedskunder. Læs også om, hvordan danske virksomheder samarbejder med GTS-institutterne.

Konference om velfærdsteknologi

Til september afholder CareNet årets store velfærdsteknologiske konference, hvor der bliver stillet skarpt på udfordringer og tendenser inden for velfærdsteknologi.

Snart bliver det sunde indeklima digitalt

Teknologisk Institut arbejder som del af en resultatkontrakt på at udbygge en kemidatabase over afgasning fra materialer i beboelse og kontorer i et digitalt værktøj, som skal være med til at skabe et sundere indeklima. 

Digital platform samler relevant information for virksomheder

Et helt nyt digitalt redskab for virksomhederne har set dagens lys. Det er Virksomhedsguiden, der skal give bedre adgang til vejledning og information om opstart, drift og udvikling af virksomhed.

EMC- og radiodirektiverne er endnu ikke fuldt implementerede

EMC- og radiodirektiverne (EMCD og RED) er fra 2014. Alligevel er de stadig ikke fuldt implementerede. Der er flere udfordringer med at få de harmoniserede standarder klar, men EU-Kommissionen arbejder på det.

GTS: Tak for et godt folkemøde på Bornholm

”Fremtidens innovationssystem”, ”behovet for teknologiske legepladser”, ”hverdagens opfindelser, ”grøn energi” og ”oversvømmelser fra havet”. Temaerne var mange i teltet ”Tech på toppen”, hvor GTS i år var til stede sammen med ATV, Innovationsfonden og Vækstfonden.

DataEnergyLab er åbnet på Teknologisk Institut

Teknologisk Institut har netop åbnet et nyt laboratorium, DataEnergyLab, som skal hjælpe danske producenter og installatører til at udvikle og bruge intelligent og dataforbundet klimastyring i bygninger.

Ny alliance styrker bygge- og anlægsbranchen i Danmark

Innovationsnetværket InnoBYG og Erhvervsklyngen Byg Fyn, har indledt et strategisk samarbejde, der vil styrke bygge- og anlægsbranchens virksomheder og skabe vækst og udvikling via forskning, innovation, videnformidling og netværk.

Vil du gerne vide mere om testfaciliteter inden for materialeteknologi?

Vil du gerne have et overblik over de laboratorier og testfaciliteter, som GTS-institutterne stiller til rådighed for dansk erhvervsliv? Og mere specifikt inden for materialeteknologi? Så tjek portalen www.teknologiskinfrastruktur.dk