Inspektioner gav metrotog til tiden

En stor opgave, en meget kort deadline, udenlandske eksperter, begrænset adgang og krav om sikkerhedsgodkendelser. Udfordringer var der nok af, da DBI’s ABA-installatører inspicerede København Metros Cityring kort tid før åbningen.

Boost til dansk produktion af smart products

Wearables og IoT-produkter oplever global fremgang, men det går langsomt med at implementere forretningsområdet i Danmark. Et nyt initiativ vil gøre danske SMV’er til frontløbere inden for smart products.

Nyt samarbejde ser på bæredygtig udnyttelse af rejeskaller

Teknologisk Institut står i spidsen for et nyt samarbejde, der skal sikre en grøn og bæredygtig ressourceudnyttelse af restprodukter fra rejefangst. Slutproduktet bliver sunde og bæredygtige godbidder til hunde.

Ny international rapport: Kæmpe potentiale i dansk innovation

Danmark kan blive meget bedre til at omsætte forskning til succesfulde forretninger. Det fremgår af en ny international rapport. GTS er klar til at yde sit bidrag til den grønne omstilling igennem teknologisk innovation.

Innovationsfonden får ny direktør

Bestyrelsen i Innovationsfonden har ansat Anne-Marie Levy Rasmussen med tiltrædelse d. 1. februar 2020.

DBI inviterer til Branddagene 2019

Branddagene er en årlig konference, udviklet i et samarbejde mellem DBI og Molio - Byggeriets Videnscenter. På konferencedagene får du mulighed for at komme up-to-date med den nyeste viden inden for brandsikring af byggerier, og lytte til en række interessante oplæg.

Ny MEGA loop til højtrykskalibrering af naturgasmålere

MEGA loopen vil sikre kalibrering af målere i størrelser på op til 56", med to målere i serier ved et flow på op til 85.000 m3/h og et tryk på 65 bar. Investeringen vil skabe en one-stop-shop facilitet til gasflowmålerkalibrering inden for alle målerstørrelser i både upstream- og downstreamsektoren.

Nye satellitdata som redskab til at kortlægge oversvømmelser og forbedre klimatilpasning

Data og information til at forbedre oversvømmelsesbeskyttelse og klimatilpasning er en efterspurgt mangelvare. Satellitdata har et signifikant potentiale til at adressere denne mangel som et hurtigt, effektivt og nøjagtigt redskab til at kortlægge vand på terræn og oversvømmede områder.

RIMA har åbnet for ansøgninger: Robotteknologi inden for inspektion og vedligehold skal udbredes

EU-projektet RIMA vil hjælpe små- og mellemstore virksomheder med at indføre robotteknologi inden for inspektion og vedligehold.

Forskningsaftale giver 1,5 mia. til grøn forskning

Folketingets partier har indgået en aftale om at fordele forskningsreserven for 2020. GTS glæder sig over, at aftalen prioriterer grøn forskning samt flere afsatte midler til Danmarks Innovationsfond og UDP-programmerne. Men der er brug for ekstra fokus på at få forskning bredt i anvendelse i dansk erhvervsliv.