Udvikl din serviceforretning og skab vækst i virksomheden

Den 9. oktober 2019 inviterer CenSec og Servitize.DK til minikonference om serviceudvikling og den vækst, det kan skabe i din virksomhed. 

Pilotproduktion af foder, fødevarer og biomasse

Har du brug for at få afprøvet nye recepter, ingredienser eller additiver til dyrefoder eller fødevarer? Teknologisk Institut har opbygget et 1.300 m2 forsøgsanlæg til både test og produktion i pilotskala.

Røggassensor skal dokumentere mindre svovludledning fra skibe

Teknologisk Institut er gået sammen med Danske rederier og maritime udstyrsproducenter om at udvikle en ny type røggassensor, som på det enkelte skib kan dokumentere, at skibene overholder nye internationale svovlgrænser i brændstof.

Vær med til at løse mobilitets- og turismeudfordringer

Hvordan kan åbne offentlige data bruges til at løse konkrete udfordringer inden for mobilitet og turisme? Det spørgsmål skal besvares, når Partnerskabet for åbne offentlige data (Erhvervsstyrelsen, Danske Regioner, KL og Open Data DK) afholder Open Data Challenge 2019 med Teknologisk Institut som operatør.

DBI udvikler ny mini-SBI-test

I fremtiden bliver det billigere og enklere at udvikle nye produkter for producenter takket være DBI’s nye resultatkontrakt. Den indeholder bl.a. et projekt, der skal udvikle en mini-SBI-test, som skal gøre det nemmere at forudsige, hvordan et produkt klarer den større og dyrere SBI-test.

Robotter i moduler

I en ny resultatkontrakt vil Teknologisk Institut bane vejen for, at automationsudstyr og robotter udvikles i moduler, så de bliver billigere, nemmere at bruge og mere fleksible.

Produktionsvirksomheder skal udnytte potentialet i opsamling af data

Teknologisk Institut arbejder i ny resultatkontrakt med intelligente produktionssystemer. Formålet er at få flere produktionsvirksomheder til at udnytte potentiale i opsamling af data.

Nyt samarbejde vil styrke det murede byggeri

Muret byggeri udgør en betydelig del af en stolt dansk byggetradition. Men der er brug for at styrke byggebranchens viden om murværk og det vil et nyt samarbejde nu bidrage til.

Nyt værktøj med oplysninger til registrering af nanomaterialer

eREACHNano er et nyt, gratis værktøj til små og mellemstore virksomheder, der ikke selv har ekspertise inden for regulering af nanomaterialer. Værktøjet er på engelsk og udviklet af en arbejdsgruppe under Nordisk Ministerråd, N-Nano og GTS-instituttet DHI.

Niels Husted Kjær bliver Alexandra Instituttets nye CEO

Datalog Niels Husted Kjær overtager stillingen som GTS-instituttets CEO. Niels Husted Kjær har solid ledelseserfaring og har i mange år arbejdet med at udvikle high-tech softwareløsninger og skabe forretning baseret på ny teknologi.