Video: Industriens nationale lyd og luft LAB

I et nyt projekt skal FORCE Technology sikre, at den danske industri får de bedst mulige forudsætninger for at arbejde mod sundere og mere bæredygtige miljøer og lokalsamfund.

Publikation: Tøver din virksomhed også, når det kommer til klimaet?

Alexandra Instituttet har netop udgivet en ny publikation, der sætter fokus på nogle af de barrierer, der gør, at virksomheder har svært ved at påbegynde en grøn omstilling.

Nye datoer for Rørcenterdagene 2021

Nordens største udendørs afløbsmesse med 12.000 m2 udstillingsområde og over 3.500 forventede gæster afholdes af Teknologisk Institut d. 8. og 9. september 2021.

Helhedsorienteret indsats skal klimasikre bygninger

I en ny resultatkontrakt sættes der fokus på en klimaomstilling af byggebranchen for at skabe grundlaget for en klimatilpasset og klimasikret byggeskik.

GTS giver adgang til Danmarks teknologiske infrastruktur

På teknologiskinfrastruktur.dk kan du finde beskrivelser af de mange forskellige test- og udviklingsfaciliteter, som GTS-institutterne stiller til rådighed for dansk erhvervsliv på kommercielle vilkår.

Nyt samarbejde mellem forskning og industri klar med løsning til genanvendelse af vindmøllevinger

En gruppe førende virksomheder og vidensinstitutioner har udviklet en ny teknologi til genanvendelse af kompositmaterialer, som fx bruges i produktion af vindmøllevinger.

Mere hjælp på vej til SMV’ernes digitale omstilling

SMV’er kan igen snart søge om tilskud til rådgivning om automatisering, digitalisering og e-handel. SMV:Digital åbner for nye ansøgninger d. 26. maj.

Bæredygtige installationer skal bidrage til den grønne omstilling

Et nyt udviklingsforum, der fokuserer på bæredygtige og energieffektive installationer i virksomheder og bygninger, skal nedbringe Danmarks CO2-udledning og skabe flere jobs.

Øresund Match skaber frugtbart samarbejde for vækst

Øresund Match er et to-årigt projekt, der skal styrke videnbroen mellem SMV’er og vidensinstitutioner herunder GTS-institutter. Projektet skal føre til, at endnu flere SMV’er indleder et samarbejde om innovation.

Video: Emissioner i den grønne omstilling

I en ny resultatkontrakt skal FORCE Technology lede et bredt samarbejde, der skal sikre, at emissioner fra nye grønne brændsler sker med lavt miljøaftryk. Projektet fokuserer på bæredygtighed i energisektoren og skal forberede industrien på fremtidige standarder.