Ny MEGA loop til højtrykskalibrering af naturgasmålere

MEGA loopen vil sikre kalibrering af målere i størrelser på op til 56", med to målere i serier ved et flow på op til 85.000 m3/h og et tryk på 65 bar. Investeringen vil skabe en one-stop-shop facilitet til gasflowmålerkalibrering inden for alle målerstørrelser i både upstream- og downstreamsektoren.

Nye satellitdata som redskab til at kortlægge oversvømmelser og forbedre klimatilpasning

Data og information til at forbedre oversvømmelsesbeskyttelse og klimatilpasning er en efterspurgt mangelvare. Satellitdata har et signifikant potentiale til at adressere denne mangel som et hurtigt, effektivt og nøjagtigt redskab til at kortlægge vand på terræn og oversvømmede områder.

RIMA har åbnet for ansøgninger: Robotteknologi inden for inspektion og vedligehold skal udbredes

EU-projektet RIMA vil hjælpe små- og mellemstore virksomheder med at indføre robotteknologi inden for inspektion og vedligehold.

Forskningsaftale giver 1,5 mia. til grøn forskning

Folketingets partier har indgået en aftale om at fordele forskningsreserven for 2020. GTS glæder sig over, at aftalen prioriterer grøn forskning samt flere afsatte midler til Danmarks Innovationsfond og UDP-programmerne. Men der er brug for ekstra fokus på at få forskning bredt i anvendelse i dansk erhvervsliv.

Nyt partikelfilter betyder mindre forurening fra ældre lastbiler

Teknologisk Institut og filterproducenten LiqTech International har i et projektsamarbejde udviklet et partikelfilter, der fjerner 99,9 % af partiklerne. Dermed er det muligt for ældre lastbiler at overholde de nyeste krav.

Gratis webinar om mini-SBI og mulighederne inden for skalerede brandtests

Det skal være billigere og mere enkelt for producenter at udvikle nye produkter. Derfor har DBI udviklet en række værktøjer inden for miniskalatest og modellering, som giver en indikation af, hvordan et produkt vil præstere i en fuldskalatest. Og nu kommer så endnu et redskab til skalerings-porteføljen: Mini-SBI-testen.

Teknologisk Institut inviterer til MADE Open Lab

Kom helt ind i hjertet af Teknologisk Instituts produktionslinje i deres nyindviede Center for Industriel 3D-print i metal og oplev laboratoriet og alle processer, der kan give din virksomhed større fleksibilitet, helt nye designmuligheder og forbedre konkurrenceevnen.

FORCE Technology søger ny LCA-specialist

FORCE Technology søger en LCA-specialist med dokumentations- og rådgivningskompetencer inden for miljøvurdering og forståelse for livscyklusvurdering. Er det dig?

Afskeds- og tiltrædelsesreception

I forbindelse med at Ole Lehrmann Madsen har valgt at udskifte sin direktørpost med en ambassadørrolle for Alexandra Instituttet, og at Niels Husted Kjær tiltræder som ny direktør, inviteres samarbejdspartnere og venner af instituttet til reception.

Seminar: Mål og styrk din innovation med Innovation Benchmark

Innovation Benchmark er et nyt værktøj til at måle virksomheders innovationsniveau. Deltag i seminar, hvor du kan prøve det selv, og find frem til, hvilken type innovation, der skaber vækst i din virksomhed. Hør også om forskningen, der ligger til grund for værktøjet.