Ny samlet superklynge for life science og velfærdsteknologi

En ny superklynge skal bygge bro mellem virksomheder, sundheds- og plejesektor og vidensinstitutioner. Målet er at sikre innovation og udvikling af løsninger og produkter inden for life science og velfærdsteknologi.

DBI fremviste ny facadetesthal og multiovn

Siden foråret har det været muligt at teste facadesystemer i DBI’s nye facadetesthal samt dobbeltdøre, store ventilationskanaler, belastede søjler m.m. i den nye, store multiovn, som DBI ligeledes har investeret i.

Vil du være klogere på korrosion og fugtbeskyttelse?

FORCE Technology deltager med to indlæg på den europæiske korrosionskonference EUROCORR, der afholdes d. 7.-11. september som online konference.

Webinar om satellitbilleder og droner til miljøovervågning

Tirsdag d. 15. september inviterer Innovationsnetværkene Inno-MT og InfiniT til et webinar i krydsfeltet mellem miljøteknologi og IT.

Innovationsfonden opretter sparringspanel

Innovationsfonden har oprettet et "Sounding Board", der samler aktørerne i det danske forsknings- og innovationssystem. Formålet er at sikre, at fondens strategi er forankret i det samlede innovationssystems behov og baner vejen for det store innovationspotentiale i Danmark. GTS-foreningens direktør er med i panelet.

Konference: Danmark som testland i den grønne omstilling

Den grønne omstilling er afgørende for genopretningen af dansk økonomi i kølvandet på Coronakrisen. Men hvad skal der til for at gøre Danmark til et testland for nye grønne løsninger? Det bliver sat til debat, når GTS, Dansk Industri, Dansk Metal og ATV inviterer til konference fredag den 25. september i Industriens Hus.

Er branchen med på indeklimamærkerne?

Ny guide skal hjælpe byggebranchen i mål med det sunde indeklima. Guiden giver både bygherrer, rådgivere og ikke mindst producenter en hjælpende hånd til at gennemskue, hvad de enkelte mærker og certificeringsordninger kan bidrage med, når fokus er på indeklima.

Mangler du finansiering af et udviklingsprojekt?

Der er godt nyt for videnbaserede og innovative iværksættere samt små og mellemstore virksomheder, som er påvirkede af coronakrisen. Som en del af regeringens hjælpepakke, er der afsat yderligere 350 mio. kroner i Innobooster-ordningen. Samtidig er det nu lettere at søge tilskud, da nogle af kravene er blevet lempet.

Øget viden om 3D-print skal styrke dansk robotindustri

Teknologisk Institut etablerer nyt interessenetværk, som skal samle automation-industrien med henblik på at maksimere udnyttelsen af 3D print – det gælder fx robot- og dronevirksomheder.

Nyt notat: GTS i den grønne omstilling

Danmark har sat ambitiøse mål om en reduktion af CO2-udledningen med 70 pct. inden 2020 og et klimaneutralt samfund i 2050. I dette notat får du et indblik i GTS-institutternes nuværende aktiviteter inden for den grønne omstilling.