DHI

DHI i medierne om oversvømmelser i Europa

Naturkatastrofer som de aktuelle oversvømmelser i Europa er ødelæggende og omkostningsfulde, men viser også et voksende forretningspotentiale for den såkaldte katastrofeindustri.
DHI

Et skridt mod CO2-neutrale renseanlæg

DHI har udviklet sensorer, der kan måle opløst lattergas, som udledes fra renseanlæg. Målingerne skal hjælpe renseanlæg med at blive CO2-neutrale.
DHI

Generationsskifte hos DHI’s ledelse

Efter 39 år hos DHI, har Asger Kej valgt at træde tilbage og give plads til en ny ledelse.
DHI

DHI medvirker i FIELD_AC

Projektet, som hedder FIELD_AC, har til formål at forbedre de operationelle ydelser og forudsigelser i kystområder
Medicobog

DELTA udgiver Medicobog

Med DELTA's Medicobog får du viden om udvikling og markedsføring af medicinsk udstyr i Europa
DHI

Udspil til nyt innovationsssystem

Uddannelsesminister Morten Østergaards er kommet med sit indspil til et nyt forenklet innovationssystem, der bl.a. vil betyde en sammenlægning af Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation. Sammenlægningen vil give en slagkraftig konstruktion, mener GTS.
DHI

Styring af vand i produktionen

DHI's nye værktøj, CashFlow , hjælper virksomheder med at vurdere de reelle omkostninger i forbindelse med forbrug af vand
DHI

FORCE Technology overtager virksomhed

FORCE Technology overtager alle aktiviteterne i Grønvold & Karnov A/S med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2013.
DHI

2012 blev et godt år for DHI

I DHI årsrapport kan man læse, at instituttet i 2012 fik fastslået deres position som førende inden for deres felt
DHI

65 aktiviteter skal skabe innovation og beskæftigelse

RTI investerer 850 millioner kroner i de ni GTS-institutter fra 2013 til 2015, hvilket indtil videre har resulteret i 65 nye aktiviteter.